گفتن ساعت به زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روش های گفتن ساعت به زبان اسپانیایی اشاره می کند تا بتوانید هر ساعت از شبانه روز از شما سوال پرسیده شد به راحتی بتوانید آن را به زبان اسپانیایی بگویید.

گفتن ساعت به زبان اسپانیایی
گفتن ساعت به زبان اسپانیایی

اما گفتن ساعت به زبان اسپانیایی به چه روش هایی انجم می شود:

این که بدانید چه طور زمانی را به اسپانیایی بگویید، می تواند به شما کمک کند تا در امتحان اسپانیایی خود برتر شوید و وقتی به یک کشور اسپانیایی زبان می روید مشابه یک شخص بومی به نظر بیایید.

۱- متوجه شوید که موقع گفتنِ زمان چه طور از فعل “ser” استفاده کنید. Ser فعلی است که معنای “to be” را می دهد و تنها فعلی است که شما برای گفتنِ زمان لازم دارید. دو حالت ser، حالت جمع son las (“آن ها هستند”) و حالت مفرد es la (“آن است”) هستند. فقط وقتی ساعت یک است از es la  استفاده کنید. برای تمام زمان های دیگرِ روز از son las استفاده کنید. برای مثال:

 • Son las dos. ساعت دو است.
 • Es la una. ساعت یک است.

۲- با استفاده از ساعاتِ کامل زمان را بگویید. قبل از گفتنِ کامل زمان، شما باید بیاموزید که چه طور زمان را فقط با استفاده از ساعات بگویید. فقط بگویید es la una تا نشان دهید که ساعت یک است، و از son las استفاده کنید و به دنبال آن عددی را بیاورید که مرتبط با هر ساعتی به جز یک باشد و زمان را بگویید. در این جا تعدادی مثال آورده شده است:

 • Son las cuatro ساعت چهار است.
 • Son las cinco. ساعت پنج است.
 • Son las seis ساعت شش است.

۳- بیاموزید که چه طور نشان دهید آیا نیمه شب است یا ظهر. نیمه شب و ظهر ساعاتِ کامل هستند، اما شما باید با استفاده از یک روش کمی متفاوت بگویید که نیمه شب است یا ظهر. در این جا چگونگی انجام این کار آورده شده است:

 • Es mediodía. ظهر است.
 • Es medianoche. نیمه شب است.

۴- با استفاده از ساعات و دقایق زمان را بگویید. گفتنِ زمان در اسپانیایی با استفاده از دقایق و ساعات کمی گول زننده تر از انگلیسی است. برای گفتنِ زمان در اسپانیایی، هرگز لازم نیست که شما عددی بیش تر از ۲۹ را استفاده کنید. در این جا دو روش آورده شده است که شما باید بدانید:

 • برای گفتن زمان در نیم ساعتِ اول، فقط حالت صحیح ser را بگویید و به دنبالش ساعت را بیاورید، و سپس y (“و”) و عدد دقایق را بگویید. در این جا تعدادی مثال آورده شده است:
 • Son las siete y seis. ساعت ۷:۰۶ است.
 • Son las diez y veinte. ساعت ۱۰:۲۰ است.
 • Son las once y diez. ساعت ۱۱:۱۰ است.