تشکر کردن به زبان آلمانی + ویدیو

قدردانی و تشکر کردن در زبان آلمانی را با این مطلب به راحتی یاد بگیرید

آلمانی ها در مجموع خیلی مودب هستند و سلام و احوالپرسی روزانه و ادب را جدی می گیرند. البته “تشکر” مداوم و به روشی مناسب هم جنبه ی مهمی از این است. تشکر کردن به زبان آلمانی بهترین کاری است که می توانید برای برقراری مکالمه زبان آلمانی انجام دهید. پس حتما این مطلب را دنبال کنید و ویدیو آن را نیز ببینید تا با تلفظ صحیح کلمات را نیز آشنا شوید.

آلمانی هم مشابه خیلی از زبان ها تعدادی تنوعات را در مورد اینکه چه طور تشکر کنید ارائه می کند. با ساده ترین فرم های تشکر به آلمانی شروع کنید (به عنوان یک گردشگر یا بازدیدکننده می توانید اغلب ساده ترین فرم را استفاده کنید). سپس فرم های دیگر متشکرم را هر طور که می خواهید به فهرست لغات خود بیفزایید.

به شما پیشنهاد می دهیم حتما مطلب اهمیت آموزش زبان آلمانی را بخوانید تا جایگاه آلمانی در دنیا را بدانید

“Danke” بهترین کلمه برای تشکر به زبان آلمانی

لغتی پایه برای تشکر به زبان آلمانی Danke است (تلفظش می شود dahnk-uh).

Danke  “همه کاره” است – می توان آن را هم ‘thank you’ و هم ‘thanks’ ترجمه کرد و بنابراین در موقعیت های رسمی (وقتی با احساس و با تماس چشمی گفته شود!) و همچنین در اغلب موقعیت های خودمانی (وقتی به طور خودمانی به thanks ترجمه شود) قابل قبول است. “No, thank you” به سادگی می شود “Nein, danke”.

همه ی فرم های تشکر کردن به زبان آلمانی بر مبنای لغت Danke است.

از ته دل تشکر کردن

درست مانند انگلیسی، روش های بسیار زیادی برای تشکر کردن به آلمانی وجود دارد. رایج ترین تنوعاتی که استفاده می شود – که همه ی آنها به معنای خیلی ممنونم است – در ادامه آورده شده است:

Danke schön

(ترجمه ی تحت الفظی: با مهربانی/ خوبی ممنونم)

Danke sehr

(ترجمه ی تحت الفظی: ممنونم خیلی)

Vielen Dank

(ترجمه ی تحت الفظی: خیلی تشکر)

Herzlichen Dank

(ترجمه ی تحت الفظی: تشکر صمیمانه)

Ich bedanke mich

(ترجمه ی تحت الفظی: من تشکر خود را ابراز می کنم)

Besten Dank

(ترجمه ی تحت الفظی: بهترین تشکرها)

نگران ترجمه های تحت الفظی نباشید. همه ی اینها در اصل یعنی خیلی ممنون و در هر موقعیتی می شود آنها را به جای هم به کار برد و قابل قبول هستند.

حالا قبل از دیدن بقیه روش ها حتما این فیلم آموزش تشکر زبان المانی را ببنید:

فیلم آموزش تشکر کردن در زبان آلمانی

تشکر کردن رسمی تر به زبان آلمانی

عبارت های زیر کمی رسمی تر هستند و خیلی برای موقعیت های خودمانی مناسب نیستند (احتمال دارد کنایه آمیز و بنابراین بی ادبانه تفسیر شوند).

Tausend Dank

(ترجمه ی تحت الفظی: هزاران تشکر)

Vielen Herzlichen Dank

(ترجمه ی تحت الفظی: تشکرهای بسیار صمیمانه)

Herzliches Dankeschön

(ترجمه ی تحت الفظی: نوعِ صمیمانه ی تشکر)

Vielen Dank für alles

(ترجمه ی تحت الفظی: برای همه چیز ممنونم)

تشکر کردن رسمی و غیر رسمی

بعضی از نسخه های “تشکر” به آلمانی هم فرم رسمی دارند و هم غیر رسمی.

نسخه های رسمی از Sie/Ihnen (you) و Ihr/Ihre (your) رسمی استفاده می کنند. نسخه های آشنا از Du/Dir (you) و Dein/Deine (your) غیر رسمی استفاده می کنند. توجه داشته باشید که نسخه ی رسمی گزینه ی امن تری است مگر اینکه شما کسی را خیلی خوب بشناسید، یا با بچه ها یا شاگردان صحبت کنید. نسخه های رسمی موقع خطاب قرار دادن شخصی مسن تر از خود همیشه مناسب هستند.

Ich danke Ihnen/Dir (sehr)

(خیلی) ممنونم (ترجمه ی تحت الفظی: من از شما ممنونم (خیلی))

Haben Sie vielen Dank

خیلی ممنون (ترجمه ی تحت الفظی: شما تشکرهای فراوان مرا دارید)

(توجه داشته باشید در حالیکه استفاده از این عبارت در فرمِ آشنا امکان پذیر است – Hab vielen Dank – طبیعتِ رسمی ترِ این عبارت باعث می شود کمی عجیب باشد).

تشکرهای جزئی تر در زبان آلمانی

عبارات زیر احتمالاً برای ابراز تشکرِ جزئی تر استفاده می شود. ما برای ساده سازی از فرمِ اصلیِ تشکر که Danke است استفاده کرده ایم، با این حال همه ی انواعِ دیگر (Danke schön, Herzlichen Dank و غیره) را می توان به جای آن استفاده کرد. باز به کاربرد نسخه های رسمی و آشنا توجه داشته باشید.

Danke für Ihre/Deine Gastfreundschaft

به خاطر مهمان نوازی ات ممنونم

Danke für das schöne Geschenk

به خاطر هدیه ی زیبایت ممنونم

Danke für die schöne Zeit

به خاطر زمان فوق العاده ای که داشتیم ممنونم

Danke für den schönen Abend

به خاطر این عصر دوست داشتنی ممنونم

Danke für Ihre/Deine Hilfe

به خاطر کمکت ممنونم

Danke für Ihre/Deine Mühe

به خاطر تلاش هایت ممنونم

Vielen Dank für Ihren/Deinen Anruf

به خاطر زنگ زدنت (با تلفن) ممنونم

همچنین:

Danke im voraus

پیشاپیش ممنونم

جواب دادن به تشکر در آلمانی

جواب دادن به تشکر در زبان آلمانی به فرم استفاده شده و موقعیت (خودمانی یا رسمی تر) بستگی دارد.

جواب استاندارد به Danke  به سادگی می شود:

Bitte

(ترجمه ی تحت الفظی: لطفاً، اما موقع جواب دادن به تشکر یعنی خواهش می کنم)

برای جواب به Danke schön که می شنوید باید بگویید:

Bitte schön

برای جواب به Danke sehr که می شنوید باید بگویید:

Bitte sehr

ترجمه ی هر دوی Bitte schön و Bitte sehr می شود “خواهش می کنم”.

جواب های کمی رسمی تر به تشکر شامل موارد زیر است:

Gern geschehen

باعث خوشحالی من است

Nichts zu danken

کاری نکردم، قابلی ندارد (ترجمه ی تحت الفظی: هیچ چیز برای تشکر کردن وجود ندارد)

Keine Ursache

لازم به تشکر نیست

همچنین فرم خودمانی زیر را می شنوید:

Kein Problem

قابلی نداره