قدیمی ترین زبان دنیا

قدیمی ترین زبان دنیا
زبان فرآیند بسیار پیچیده ای است که در آن نکات جالب و سوالات کلیدی کم نیست. یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده می شود این است که قدیمی ترین زبان دنیا کدام زبان است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می تواند بگوید که هیچ جواب درستی برای این سوال وجود ندارد. برای جواب قدیمی ترین زبان دنیا باید معیار های زیادی در نظر گرفت. بر اساس هر معیار می توان یک زبان را اعلام کرد.

قدیمی ترین زبان دنیا
قدیمی ترین زبان دنیا

قدیمی ترین نوشته زبان
برخی از کارشناسان جواب قدیمی ترین زبان دنیا را بر اساس قدیمی ترین نوشته دنیا تقسیم بندی می کند. بر اساس قدیمی ترین نوشته زبانی دنیا می توان گفت زبان های سومری و زبان های مصری قدیمی ترین زبان های جهان هستند. البته نمی توان نوشته را زبان دانست. پس این معیار چندان قابل اعتماد نیست.
قدیمی ترین زبان دنیا در یک منطقه جغرافیایی
بر اساس این معیار قدیمی ترین زبان ها را باید با دنیال کردن ریشه های زبان های موجود در مناطق جغرافیایی پیدا کرد. مثلا فرانسه و اسپانیایی هر دو نشات گرفته از زبان لاتین هستند. بر اساس این معیار ها زبان یونانی را را می توان از زبان های بسیار قدیمی دانست.
اما قدیمی ترین زبان دنیا بر اساس معیار های زیادی از دید کارشناسان بسیاری را می توان زبان های سانسکریت و اوستایی Avestan دانست. در کل زبان هایی که ریشه هندو اروپایی دارند همانند زبان هایی فارسی ، لاتین از دسته زبان هایی هستند که از قدمت بسیار زیادی برخوردارند.
به طور کلی این سوال از دید زبانشناسی سوال تخصصی به حساب نمی آید ، پس چندان جواب دقیقی برای آن وجود ندارد. امیداواریم تا حدودی توانسته باشیم موضوع را برای شما روشن کنیم.
برای سادگیری زبان های زنده دنیا با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و تخصصی ما بهرهمند شوید.