کارهایی که در آزمون تافل آی بی تی نباید انجام داد

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به کارهایی که در آزمون تافل آی بی تی نباید انجام داد را برای داوطلبین آموزش تافل بیان می کند. پس حتما این کارها را انجام ندهید :

کارهایی که در آزمون تافل آی بی تی نباید انجام داد
کارهایی که در آزمون تافل آی بی تی نباید انجام داد

اما کارهایی که در آزمون تافل آی بی تی نباید انجام داد :

۱- تایپ کردن همه ی کلمات با حروف بزرگ

در تافل آی بی تی باید پاسختان را برای مقاله ی مستقل و جامع تایپ کنید. با اینکه از قبل می دانید توانایی برای تایپ سریع و صحیح به منظور دستیابی به نمره ی مورد نظر در محدوده ی زمانی مهم است، شیوه ای که طبق آن عمل می کنید اهمیت دارد. احتمالاً توجه کرده اید که مردم تمایل دارند چیزهایی که شدیداً مهم هستند را به حروف تمام بزرگ بنویسند تا توجه خواننده را به کلمه یا عبارت جلب کنند.

۲- استفاده از واژگان عامیانه یا متن-گفتار

بسیاری از گویشوران بومی در هنگاک پیامک دادن از حرف u برای واژه ی you یا سایر مخفف ها برای لغات مصطلح استفاده می کنند. در موقعیتی عادی میان دوستان، چنین چیزی غیر طبیعی به نظر نخواهد آمد. با اینکه مخففی مانند b/c یا btw توسط یک مصحح یا استاد که گویشور بومی است، فهمیده می شود، برای آن مخاطب شدیداً نامناسب به نظر می رسد. همیشه از زبان رسمی و گویش رسمی برای نوشتن در این موقعیت ها استفاده کنید.

با اینکه لازم نیست عنئانی برای مقالات مستقل یا غیر مستقل در آزمون تافل خود بدهید، اگر ایمیلی به استادی می فرستید باید از خطی برای توضیح موضوع استفاده کنید. خط مربوط به موضوع را خالی رها نکنید و از صورتکهای بانمک هم در قسمت موضوع استفاده نکنید.

۳- تشکر برای خواندن مقاله ی من

اگر مقاله ای می نویسید، مؤدبانه محسوب می شود که از شخص دیگر تشکر کنید. در حقیقت، بسیاری از مردم گونه های مختلفی از تشکر را به عنوان خاتمه ی ایمیل خود استفاده می کنند (یعنی همان بخش قبل از جای امضا). با اینحال در خود تافل اصلاً نمی خواهید که مقاله ی خود یا پاسخ اسپیکینگ خود را با جمله ی Thank you for reading my essay تمام کنید. اول اینکه چنین کاری در مقاله ای رسمی به انگلیسی، عرفی استاندارد نیست. دوم اینکه شاید جمله ی پایانی فوق العاده ای را پنهان کنید.