حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به ارایه نکاتی در مورد حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی اشاره می کند. از آنجا که زمان و استفاده از آن می تواند بسیار در جملات روزمره کاربرد داشته باشد پس حتما این متن را تا انتها دنبال کنید.

حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی
حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی

اما حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی چه طور استفاده می شوند:

استفاده از ‘when’

لغت ‘when’ برای توصیف نقطه‌ی مشخصی در زمان استفاده می‌شود. اگر شما بپرسید ‘when’، در اصل معنای مشابه این پرسش را دارد، at what time?’ 
شما می‌توانید از آن به عنوان یک سؤال استفاده کنید، تا از شخصی بخواهید در زمانی مشخص کاری را انجام دهد، یا می‌توانید از آن در جمله استفاده کنید، تا به جای آن زمانی مشخص را توصیف کنید‌.

برای مثال:
’When do you want me to pick you up after work?’

برای مثال:
’She went for a walk when it stopped raining.’

استفاده از ‘at’, ‘in’ یا ‘on’

وقتی شما می‌خواهید لحظه ی خیلی خاصی را توصیف کنید، مانند زمان ساعت یا تاریخ، از یکی از این سه لغت استفاده می‌کنید. هر لغت با نوع متفاوتی از زمان استفاده می‌شود – و به جای هم نمی‌توانند بیایند!

شما برای توصیف زمان مشخصی از ساعت از ‘at’ استفاده می‌کنید. شما برای توصیف تاریخ یا روز مشخصی می‌توانید از ‘on’ استفاده کنید، و اگر می‌خواهید دوره‌ی زمانی خاصی را توصیف کنید که طولانی‌تر از یک روز است، مانند یک هفته یا یک ماه، از ‘in’ استفاده می‌‌کنید.

برای مثال:
’At 5 o’clock, he phoned home.’
برای مثال:
’I’ll see you on Monday when I come back.’
برای مثال:
’She’ll be starting the new job in summer.’موقعی که لازم نباشد شما از حرف اضافه استفاده کنید
تعدادی لغات مربوط به زمان وجود دارند که اصلاً به هیچ حرف اضافه‌ای احتیاج ندارند. این‌ها شامل ‘this’, ‘every’, ‘last’ و ‘next’ هستند. این‌ها به تنهایی می‌‌توانند برای توصیف زمان به روش‌های مختلفی استفاده شوند.

شما برای رجوع به دوره‌ای در زمان که فوری، خیلی زود، یا در زمان محتمل بعدی اتفاق می‌افتد از ‘this’ استفاده می‌کنید. این همچنین می‌تواند برای توصیف دوره‌ای در گذشته به همان روش مشابه استفاده شود – چیزی که به تازگی اتفاق افتاده است.
برای مثال:
’I want to come over this evening.’