نکاتی برای تقویت قسمت ریدینگ آکادمیک PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی نکاتی می پردازد که برای آزمون PTE نیاز دارید. نکاتی برای تقویت قسمت ریدینگ آکادمیک PTE مربوط به مواردی می باشد که باید در قسمت reading PTE حتما به کار ببندید.

نکاتی برای تقویت قسمت ریدینگ آکادمیک PTE
نکاتی برای تقویت قسمت ریدینگ آکادمیک PTE

پس نکاتی برای تقویت قسمت ریدینگ آکادمیک PTE را بخوانید

درک مطلب را تمرین کنید

گفتن این که ایده ی اصلی یا طرح پاراگراف را دریاب و بعد جواب ها را بنویس، بسیار راحت به نظر می‌رسد، با این حال، انجام دادنش خیلی آسان نیست. شما باید تمرین بسیار زیادی کنید تا مطمئن شوید که کل مفهوم را فهمیده اید و می توانید آن را در امتحان آکادمیک PTE اجرا کنید. ما در ptemocktest.com هم بر اساس هر قسمت، سوالاتی را مطرح می کنیم که شما آن ها را تمرین می کنید و ارزشیابی متخصص را برایش دریافت می‌کنید. سوالات همراه با قسمت ها تا یک هفته به روز رسانی خواهند شد و به همه ی مخاطبان ما که ثبت نام کرده اند، اطلاع رسانی می شود.

برای ریدینگ آکادمیک PTE گرامر را دوره کنید

ما متوجه و قدردان هستیم که شما روی گرامر، از جمله زمان ها، فعل و استفاده ی درست از صفات تسلط دارید. با این حال، موضوع مهم این است که شما باید دانشی ‌دقیق داشته باشید که در قسمت ریدینگ آکادمیک PTE واجد شرایط شوید و بنابراین بسیار توصیه می ‌شود که به طور کامل مهارت های گرامر خود را بازبینی کنید.

شما می توانید از این کتاب pdf به عنوان یک منبع بسیار خوب برای ارتقای مهارت ها و بهتر کردن آن استفاده کنید.

استفاده از گرامر پیشرفته ی انگلیسی انتشارات دانشگاه کمبریج در ptemocktest.com

دایره ی لغات خود را تقویت کنید

بسیار مهم و ضروری است که قبل از شرکت در امتحان آکادمیک PTE لیست لغات خود را ارتقا دهید. شما باید مطمئن شوید که لغات کافی در دیکشنری خود دارید تا بتوانید ویژگی های لغات را در یک نگاه بفهمید. ما در این جا منبع گسترده ای از لغات را آورده ایم که تقریبا در همه ی امتحانات انگلیسی استفاده می شود.

لیست لغات برای امتحان آکادمیک PTE

پس‌ در انتهای تمرین های سخت، از نکات و منابع استفاده کنید و بله فراموش نکنید که در امتحانات آموزشی ما شرکت کنید تا نتیجه و بینش بهتری در امتیاز خود بگیرید.