کتاب برای آمادگی تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دلیل استفاده از کتاب برای آمادگی تافل را بیان می کند و اینکه بهترین منبع در این دیای منابع تافل چه منبعی است را در انتها مورد اشاره قرار می دهیم.

چرا کتاب برای آمادگی تافل بسیار مهم است؟

کتاب برای آمادگی تافل
کتاب برای آمادگی تافل

اگر شما مطمئن نیستید که برای تمرین تافل از کجا شروع کنید یا می خواهید قبل از ارائه ی جواب سوالات امتحان آزمایشی تا حدودی معلومات خود را تجدید کنید، کتاب آمادگی تافل بهترین نقطه ی شروع است. یک کتاب آمادگی تافل با کیفیت تمام مهارت های اصلی را که در آن ها آزموده می شوید، چگونگی سوالات، و چگونگی راحت جواب دادن به آن ها را توضیح خواهد داد.
آن ها همچنین سوالات آزمایشی زیاد و اغلب امتحانات کامل متعددی را شامل می شوند. کتاب های آمادگی تافل معمولا ترکیبی عالی از سوالات آزمایشی و دوره ی محتوا هستند، و می توانند در هر قسمت امتحان به شما کمک کنند.

چه طور بهترین سود را از آن ببرید

•  روی حیطه هایی که بیش ترین پیشرفت را لازم دارند، تمرکز کنید. اگر شما احساس می کنید که مهارت های انگلیسی تان قوی است اما بیش ترین درگیری را مثلا با اسپیکینگ دارید، آن گاه باید بیش ترین زمان را صرف قسمت اسپیکینگ کتاب آمادگی تافل خود کنید.

•  از سوالات آزمایشی به نفع خود استفاده کنید. کتاب های آمادگی منبعی فوق العاده برای تمرین های آزمایشی تافل هستند، پس از آن ها استفاده کنید!

•  آن کتاب آمادگی را انتخاب کنید که بهترین گزینه برای برآورده کردن احتیاجاتتان است. بعضی از کتاب های تافل برای مردمی نوشته شده اند که به دنبال نمره ای عالی هستند، بعضی ها برای افرادی نوشته شده اند که دوره ی زیادی لازم دارند، بعضی برای آن هایی نوشته شده اند که فقط سوالات آزمایشی بیش تری می خواهند، و غیره. ما در قسمت زیر بر بهترین کتاب های آمادگی تافل مروری اجمالی می کنیم تا شما بتوانید بفهمید که از کدام استفاده کنید، اما برای این که بیش تر و عمیق تر متوجه شوید، راهنمای ما را درباره ی پنج تا از بهترین کتاب های آمادگی تافل چک کنید.

بهترین منبع مورد استفاده

راهنمای رسمی برای امتحان تافل Official Guide to TOEFL : همان طور که عنوانش پیشنهاد می کند، این کتاب رسمی آمادگی تافل با مشکلات با کیفیت و امتحانات آزمایشی است به همراه توضیحی خوب از قالب تافل. اگر چه نکات زیادی را برای جواب به سوالات فراهم نمی کند.