دوره آمادگی تافل iBT

دوره آمادگی تافل iBT
اساس سیستم آموزشی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره آمادگی تافل iBT برنامه ریزی دقیق و حفظ ساختار آزمون تافل در طی دوره می باشد. مهمم ترین مزیت این سیستم ( IRAN OXFORD TOEFL Planner ) حفظ توالی آزمون تافل iBT و کار بر روی تمامی نقاط ضعف و قوت زبان آموزان می باشد.
مهارت های Speaking و Writing جزو مهارت هایی هستند که زبان آموزان با ان آشنایی کمتری دارند و این دو بخش جزو بخش هایی هستند که زبان اموزان بیشترین مشکلات را با آنها دارند.
در دوره آمادگی آزمون تافل IBt آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مرحله های زیر انجام می شوند :
نمره مورد نظر زبان آموز مشخص می شود: تعیین سطح دقیق باعث می شود که شما سطح هم اکنون خود را بیابید و بر اساس آن بتوانید فاصله خود با نمره مورد نظر را بیابید.

  • آشنا کردن زبان آموزان با آزمون تافل :

در بخش دوم دوره های آمادگی آزمون تافل شما با این آزمون آشنا می شود. از ترتیب مهارت ها ، تعداد تست ها ، نحوه نمره بندی آزمون تافل و نحوه برگزاری این آزمون

  • کلاس های شما شروع می شود:

شما دیگر آماده شروع کردن کلاس های خود هستید. آموزش شما بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه شروع شده و شما می توانید تحربیاتتان را نیز با دیگر زبان آموزان در کلاس و محیط آنلاین آموزشگاه در میان بگذارید.

  • در آزمون های آزمایشی کامل تافل شرکت می کنید:

در اینجا شما از تمرین های صورت گرفته و پیشرفتتان از نقطه ابتدای کار اگاه می شوید. این کار برای مشاورین موسسه تعیین کننده مهارت هایی است که باید بر روی آن ها بیشتر کار شود.

  • دوره آمادگی تافل خود را به پایان می رسانید:

شاید شیرین ترین بخش کار اینجا باشد. شما با کسب نمره مورد نظر خود می توانید به کار ، ادامه تحصیل و یا هر هدف دیگری که از این آزمون دارید را پیگیری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های آموزش تضمینی تافل با شماره های ما تماس بگیرید.