بخش اسپیکینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بخش اسپیکینگ تافل و نکات مرتبط با آن اشاره می کند. این بخش شاید بحث برانگیز ترین بخش تافل و در عین حال پر استرس ترین بخش تافل است.

بخش اسپیکینگ تافل
بخش اسپیکینگ تافل

پس بخش اسپیکینگ تافل شامل چه مواردی است؟
کوتاه ترین و در عین حال سخت ترین قسمت تافل، اسپیکینگ است. اما شما با استفاده از قالب اسپیکینگ تافل می توانید آن مهارت ها و اعتماد به نفسی را که لازم دارید به خود بدهید تا آن امتیاز اسپیکینگ را که می خواهید در روز امتحان کسب کنید. پس قالب اسپیکینگ تافل دقیقاً چه طور کار می کند؟
در این مقاله، ما شش قالب اسپیکینگ تافل iBT با کیفیت، به همراه نکات تخصصی چگونگی عادت کردن و استفاده از آن ها را ارائه می کنیم‌. اگر چه قبل از این که آن ها را در اختیار شما قرار دهیم، اجازه دهید به سراغ انواع مختلف تمرین های اسپیکینگ و همچنین مزایای استفاده از قالب اسپیکینگ تافل در امتحان برویم.

چه نوع تمرین های اسپیکینگی در تافل وجود دارد؟
قسمت اسپیکینگ به طور محض ۲۰ دقیقه به طول می انجامد، و آن را به کوتاه ترین قسمت تافل تبدیل می کند. شما برای این قسمت باید در مجموع شش تمرین را کامل کنید، که با حیطه های محتوایی زیر سروکار دارند:
•  موضوعات آشنا (تمرین های ۱ و ۲)
•  موقعیت های محوطه ی دانشکده (تمرین های ۳ و ۵)
•  محتوای دوره ی آکادمیک (تمرین های ۴ و ۶)
شما برای هر تمرین یک متن را خواهید خواند و ۱۵-۳۰ ثانیه وقت خواهید داشت تا جواب خود را آماده کنید. آن گاه شما ۴۵-۶۰ ثانیه وقت خواهید داشت تا جواب خود را از طریق میکروفون ضبط کنید. (شما در تافل با یک شخص واقعی مکالمه نخواهید کرد بلکه به طور مستقیم با میکروفون متصل به کامپیوترِ خود صحبت می کنید.) به محض این که ضبط کردید، آن گاه جواب های اسپیکینگ شما برای بازبینی به امتیاز دهنده های حرفه ای فرستاده می شوند.
شش تمرین اسپیکینگ می توانند به دو طبقه بندی اصلی تقسیم شوند: تمرین های مستقل و تمرین های ادغامی. در زیر، ما تفاوت های اصلی بین این دو نوع تمرین را مورد بحث قرار می دهیم.

اسپیکینگ مستقل
تمرین های اسپیکینگ مستقل، دو سوالِ اول در قسمت اسپیکینگ هستند، و هر دو سوال منحصراً حول محور موضوعات آشنا می گردند. شما برای هر تمرین ۱۵ ثانیه وقت خواهید داشت تا جواب خود را آماده کنید (شما در طی این زمان اگر بخواهید یادداشت برمی دارید) و ۴۵ ثانیه وقت خواهید داشت تا در میکروفون صحبت کنید.