موضوعات اسپیکینگ تافل چه مواردی هستند؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یان سوال که موضوعات اسپیکینگ تافل چه مواردی هستند؟ پاسخ می دهند. با این مطلب می توانید موضوعات مرتبط با ازمون را بیشتر بشناسید. با ما همراه باشید.

موضوعات اسپیکینگ تافل چه مواردی هستند؟
موضوعات اسپیکینگ تافل چه مواردی هستند؟

موضوعات اسپیکینگ تافل چه مواردی هستند؟

بخش اسپیکینگ تافل ۲۰ دقیقه طول می کشد و شش تسک دارد. قادر خواهید بود در طول تمام بخش یادداشت برداری کنید. در اسپیکینگ تافل دو تسک مستقل و چهار تسک جامع وجود دارد. شرکت­ کنندگان در آزمون برای تسک های جامع باید در هنگام پاسخ دادن از بیش از یک مهارت استفاده کنند. تسکهای انفرادی در بخشهای آتی با جزییات تشریح خواهد شد.

به علاوه مهم است که بدانید در این طول این بخش با آدم واقعی صحبت نخواهید کرد. در عوض مکالمه های ضبط شده را می شنوید و با حرف زدن داخل میکروفون پاسخ می دهید. ممتحنهای تافل بعد از آزمون سپس به پاسخهای شما گوش خواهند کرد. این بخش توانایی شما برای صحبت مؤثر در شرایط دانشگاهی را می سنجد. به شما بسته به اینکه چقدر کامل به هر سؤال پاسخ دهید، بسته به توانایی شما برای شفاف و منسجم صحبت کردن و بسته به دایره واژگان و دستور زبان شما نمره داده خواهد شد.

بخشهای زیر انواع قالبهایی را که در بخش اسپیکینگ خواهید دید توضیح میدهد. در هر نوع دو تسک وجود دارد و هر کدام قالبی دارند که برایش پرسش نمونه ی رسمی میدهیم، فرمت تسکها را توضیح میدهیم و با نکاتی برای چگونگی تمام کردن تسکها به صحبت خاتمه می دهیم.

تسکهای اسپیکینگ مستقل تافل

دو موضوع اول اسپیکینک تافل آی بی تی، تسکهای اسپیکینگ مستقل هستند که ایده های شخصی دانشجویان، نظرات و تجربه های را در هنگام پاسخ دادن می سنجند.

تسک ۱: از یک گزینه انتخاب کنید

برای تسک اول به شما موقعیتی داده می شود که پاسخهای محتمل بسیاری دارد و باید یک گزینه را انتخاب کنید. سؤالهای بسیاری برای این نوع تسک وجود دارند. پس از اینکه تصمیمتان را گرفتید (که باید هم سریع این کار را انجام دهید چون فقط ۱۵ ثانیه وقت برای آماده شدن دارید!)، سپس باید از انتخابتان پشتیبانی کنید.

تسک ۲: از میان دو گزینه انتخاب کنید

برای تسک دوم به شما دو گزینه داده می شود و باید از میانشان گزینه ای را انتخاب کنید. شاید انتخابتان آن مورد باشد که ترجیح میدهید که فکر می کنید ایده ای بهتر است یا چیزی مشابه باشد.