الگوی Task 2 اسپیکینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز برای شما یک الگو سه مرحله ای معرفی می کند. الگوی Task 2 اسپیکینگ تافل سه مرحله ای است و می تواند برای همه سوالات استفاده شود. در این سوالات شما ۴۵ ثانیه وقت دارید که صحبت کنید.

الگوی Task 2 اسپیکینگ تافل
الگوی Task 2 اسپیکینگ تافل

در Task 2 TOEFL Speaking چه چیزی سوال می شود؟

در این سوالات معمولا یک موضوع اجتماعی مطرح می شود و از شما خواسته می شود که نظر خود را بیان کنید. مثلا از شما پرسیده می شود که آیا سیگار کشیدن در مکان های عمومی باید ممنوع باشد یا نه؟ شما رد ۴۵ ثانیه وقت دارید که بگویید نظرتان چیست و ار آن دفاع کنید.

الگوی Task 2 اسپیکینگ تافل به این ترتیب است:

در ابتدا صریحا بیان کنید که نظرتان چیست و شما در کدام سمت هستید. پی اولین قدم انتخاب یک طرف موضوع است.

در دومین مرحله باید بگویید چرا چنین نظری دارید.

در پایان باید سعی کنید بگویید که چرا طرف دیگر موضوع درست نیست. یعنی باید سعی کنید از معایب نظر مخالف خودتان بگویید و جوابتان را منطقی تر و کامل تر کنید. از آنجا که تنها ۴۵ ثانیه زمان دارید شاید در این بخش چندان نتوانید کامل عمل کنید ، اما اگر این بخش را انجام دهید یک نتیه گیری کامل از موضوع داشته اید.

به یک مثال توجه کنید:

بچه ها باید بتوانند در مدارس آزادی بیشتری داشته باشند و نباید تکلیف اضافی به آنها داده شود.

Children should have more freedom at schools and shouldn’t have homework.

در مرحله اول: می گویید که با این نظر موافقید :

I believe Children should have more freedom at schools and shouldn’t have homework.

بعد از آن باید دلایلتان را بگویید و مثال بزنید.

در قسمت آخر سریعا به معایب اشاره کنید( مثلا بگویید بچه ها به دلیل زیاد بودن تکالیف از نظر فیزیکی دچار مشکل می شوند)

اگر همین سه مرحله ساده را به کار ببرید به راحتی الگوی Task 2 اسپیکینگ تافل را پشت سر گذاشته اید.