تکنیک های تافل

 تکنیک های تافل

توقع از کسی که در آزمون تافل شرکت می کند این است که باید بتواند در دانشگاه های آمریکای شمالی از پس متن های دانشگاهی برآید ، از کنفرانس های تخصصی نت برداری کند، در بحث های آکادمیک شرکت کند و منظور خود را برساند. آزمون تافل نیز دقیقا همین موارد را نشانه رفته است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به تکنیک های تافل اشاره می کند که می تواند در موفقیت شما موثر باشد.

تکنیک های تافل reading

اگر بخواهیم اصلی ترین تکنیک های تافل را در این بخش نام ببریم باید گفت : reading faster , scan, skim , pre review , تحلیل متن، نت برداری ، تجزیه متن ها . هر کدام از این مهارت های تافل باید با تست زدن همراه شوند تا ملکه ذهنتان شود. داشتن این تکنیک های تافل سرعت عمل شما را بهبود می دهد.

تکنیک های تافل speaking

جواب های خود را در حد یک متن کوتاه تنظیم کنید.

با اعتماد به نفس ، ساده و منطقی صحبت کنید.

دو یا سه دلیل برای پشتیبانی حرف هایتان بیاورید.

از فعل ها بیشتر از اسم ها استفاده کنید. فعل ها پویایی بیشتری دارند و باعث می شوند که حرف هایتان جالب تر به نظر برسند.

اما کارهایی که نباید در آزمون تافل اینترنتی انجام دهید :

سوال را تکرار نکنید. این کار وقتتان را از بین می برد.

تا از تلفظ کلمه ای مطمئن نیستید به کار نبرید.

از اینکه تعداد دلایل خود را دقیقا ذکر کنید بپرهیزید چون ممکن است وقت نکنید همه دلیل ها را نام ببرید.

تکنیک های تافل listening

در این بخش نیز تکنیک هایی همچون هایلایت کردن ، پیدا کردن کلمات کلیدی و توجه به اعداد و شماره ها در این بخش مهم است که با تمرین در کلاس بیشتر می توانید به آنها مسلط شوید.

در بخش writing تافل تکنیک های تافل زیادی وجود دارد اما با دیدن نمونه های موفق سعی کنید خود را به آنها نزدیک تر کنیم. در مطالب گذشته به برخی از تکنیک های تافل در این بخش اشاره کرده ایم.

برای شرکت در دوره های تضمینی تافل با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.