افزایش ۳ نمره ای رایتینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به افزایش ۳ نمره ای رایتینگ تافل اشاره می کند و اینکه چطور بتوانید حداقل با چند روش ساده نمره خود را با بهبود بخشید. پس با ما همراه باشید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

افزایش 3 نمره ای رایتینگ تافل
افزایش ۳ نمره ای رایتینگ تافل

اما افزایش ۳ نمره ای رایتینگ تافل چطور امکان پذیر است:

“شما فقط یک شانس دارید تا تأثیر اولیه ی خود را بگذارید.”

اگر شما بخواهید تا نمره ی رایتینگ تافل خود را تا ۳ امتیاز ارتقا دهید باید روی پاراگراف مقدمه ی خود تمرکز کنید.

در هر دوی تمرین های رایتینگ تافل، اما به خصوص برای تمرین دوم که تمرین رایتینگ تافل مستقل است شما می خواهید تا مقدمه تان بی عیب باشد. مقاله ی شما توسط ممتحن های مختلف و یک سیستم کامپیوتری امتیاز داده می شود. نمره گذارها فقط به این توجه نمی کنند که آیا شما گرامر و لغات کافی را می دانید یا نه، بلکه همچنین به دنبال این هستند که آیا شما می دانید چه طور یک مقاله را در سبک تحصیلی سازمان دهی کنید یا نه.

به محض این که شما سوال رایتینگ تافل مستقل را متوجه شدید و به طرح کلی خود فکر کردید، مقاله تان را با یک عبارت عمومی شروع کنید. بعد از عبارت عمومی خود، شما باید شروع کنید به جزئی کردن موضوع و آن را مشخص تر کنید. بعد از این که آن را مشخص تر کردید، وقت آن است تا این سوال را بازنویسی کنید. این سه مرحله ی اول ضروری هستند چون به ممتحن علامت می دهند که شما چگونگی گسترش موضوع خود را متوجه شدید. برای رایتینگ تافل، شما باید مجسم کنید که ممتحن هیچ ایده ای ندارد که سوال چیست، پس مهم است که با عبارتی عمومی شروع کنید و سپس آن را مشخص تر سازید.

موقعی که ممتحن تافل متوجه آن شود، باعث می شود تا نمره ی رایتینگ شما زیاد شود چون تاثیر خوبی از خود به جای گذاشتید. بعد از این که شما عبارتی عمومی آوردید، آن را جزئی کردید تا مشخص ترش سازید و سوال را بازنویسی کردید، وقت آن است که شما عقیده ی خود را ابراز کنید و دو دلیل مشخص برای عقیده تان بیاورید.

اگر شما این مراحل را دنبال کنید، نه تنها امتیاز رایتینگ تافل خود را تا ۳ نمره افزایش می دهید، بلکه دقیقاً می دانید که هر دفعه چه طور رایتینگ تافل خود را شروع کنید. اگر شما به دنبال یک دوره ی تافل کامل می گردید، TOEFL Mastery Course را بررسی کنید.

برای شرکت در کلاس های آموزش تافل با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.