آزمون Tomer

آزمون TÖMER که برای سنجش سطح دانش زبان ترکی استانبولی ساخته شده است. این آزمون در سال ۱۹۸۴ ایجاد شد و از آزمون ها و انجمن های بین المللی آموزش زبان همچون British Council  ، Alliance Francaisse الهام گرفته شده است.

موسسه Tomer  در سراسر ترکیه بیش از ۱۱ شعبه دارد و حدود ۵۵ هزار زبان آموز در یک سال آکادمیک در این موسسه آموزش داده می شوند.

آزمون تومر در ایران نیز برگزار می شود. این آزمون برای کسانی که قصد تحصیل در ترکیه را دارند لازم است و اکثر زبان آموزان و دانشگاه ها از دانشجویان در خواست مدرک TÖMER را می کنند.

آزمون Tomer دارای ۶ سطح می باشد که بر اساس سطح بندی اروپا تقسیم بندی می شود. این سطح بندی به ترتیب زیر است:

  • سطح A1  که ابتدایی ترین سطح آموزش زبان است که با سوالات و جواب های خیلی ساده می تواند زبان را ارائه دهد.
  • سطح A2 که سطح مبتدی زبان است و فقط در مورد موضاعات قابل پیش بینی قادر به صحبت می باشد. Temel Seviye 2
  • سطح B1 که سطح متوسط زبان و زبان آموز می تواند با موقیعت های غیر معمولی نیز از زبان خود استفاده کند. Temel Seviye 4.
  • سطح B2 که سطح خوب زبان است و زبان آموز می تواند در مورد موضاعات مختلف از زبان خود استفاده کند. Yüksek seviye 2
  • سطح C1 سطح خیلی خوب زبان است و تقریبا در هر موضوعی و شرایطی می تواند از زبان خود استفاده نمایید. Yüksek seviye 4
  • سطح C2 که سطح عالی است و حتی در محیط آکادمیک نیز از زبان به بهترین نحو استفاده نماید. Yetkin seviye

برای آمادگی در آزمون TÖMER زبان اموزان می توانند در دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه ترکی استانبولی ایران آکسفورد شرکت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید.