زبان چینی سنتی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در مطالب قبلی اشاره کرد که در کل برای سیستم نوشتاری زبان چینی دو حالت وجود دارد. سیستم ساده شده یا Simplified و سیستم زبان چینی سنتی یا Traditional Chinese . زبان رسمی چینی استاندارد که به Putonghua یا زبان مرسوم مردم جمهوری خلق چین معروف است گسترده ترین زبان مورد استفاده در کشور چین است.

زبان چینی سنتی
زبان چینی سنتی

سیستم نوشتاری

زبان چینی سنتی یا Traditional Chinese تفاوتی با سیستم ساده شده در بقیه مهارت ها ندارد و تنها در سیستم نوشتاری است که تفاوت بین این دو مشخص می شود.

زبان چینی ساده شده در سال ۱۹۵۳ برای افزایش میزان نرخ باسوادی در کشور چین معرفی شد. این سیستم در تمام کشور چین مورد استفاده قرار می گیرد اما در کشور های تایوان ، هنگ کنگ و سنگاپور هم چنان از سیستم سنتی استفاده می شود.

تقریبا در تمامی متن های چاپ شده که امروزه در کشور هایی که با زبان چینی ارتباط برقرار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند از زبان چینی ساده شده استفاده می کنند. حتی امروزه مردم چین از سیستم ساد شده خودشان نیز استفاده می کنند و هر روز شاهد کارکترهایی هسیتیم که به افراد مختلف آن ها را ساده کرده اند. همانند چیزی که در زبان فارسی می بینیم مثلا برای نوشتن ” سلام ”  در زبان فارسی با فونت انگلیسی برخی در حال اضر از “SLM” استفاده می کنند .

اما زبان چینی سنتی چه تفاوت های عملی با چینی ساده شده دارد؟

در اصل در کراکتر ها دو تفاوت اصل وجود دارد:

تعداد کلی کارکتر ها کاهش پیدا کرده است.

تعداد خط ها مورد استفاده در یک کارکتر نیز کاهش پیدا کرده است.

در یادگیری زبان چینی شاید آخرین نکته ای که باید به آن توجه کنید تفاوت سیستم ها و لهجه هاست. در سطوح پیشرفته ممکن است این تفاوت ها برای شما مهم باشد.