مقایسه زبان ترکی و فارسی

مقایسه زبان ترکی و فارسی
زبان فارسی که عقبه تاریخی از زبان پارسی باستانی را دارد تفاوت های بسیاری زیادی را با زبان ترکی استانبولی دارد. مقایسه زبان ترکی و فارسی را با معیار های بسیار زیادی می توان سنجید. علی رغم شباهت های بسیار زیادی که بین زبان ترکی استانبولی و فارسی وجود دارد و تاثیرات گسترده ای که دو زبان بر روی هم داشته اند اما مقایسه زبان ترکی و فارسی به صورت علمی توسط آموزشگاه زبان ایران آکسفورد صورت می گیرد.

مقایسه زبان ترکی و فارسی
مقایسه زبان ترکی و فارسی

ریشه های زبان ترکی استانبولی و فارسی
از نظر تاریخی زبان فارسی زبانی قدیمی تر در نظر گرفته می شود که از ریشه زبان هایی است که به هندو اروپایی Indo European و ایرانی هندی Indo Iranian تقسیم می شود در حالی که زبان ترکی استانبولی از زبان های آسیای مرکزی و سیبری به حساب می آید و از نظر ساختاری تفاوت های بسیاری با یکدیگر دانرد.
مقایسه زبان ترکی و فارسی از نظر گرامری
همانطور که بیان شد زبان فارسی ساختار گرامری کاملا متفاوتی با ترکی دارد. صرف افعال و جایگاه کلمات در دو زبان با هم بسیار تفاوت دارند. ریشه های جدای دو زبان باعث شده که چندان گرامر و ساختار مشترکی نداشته باشند.
واژگان دو زبان
واژگان قسمتی است که مشترکات زیادی دارد. زبان فارسی توانسته تا حدودی کلمات خود را وارد زبان ترکی کنند و به دلیل داشتن ادبیات غنی و شاعران تاثیر گذار کلمات و اسم های بسیار زیادی را به زبان ترکی وارد کنند. از آنطرف هر چند با نسبتی بسیار کمتر اما زبان ترکی هم کلماتی را در زبان فارسی وارد کرده است. اگر شما به دنبال یادگیری زبان ترکی استانبولی هستید در این قسمت می توان گفت بسیار جلو هستید و می توانید از یادگیری خود لذت ببرید.
اگر شما هم دوست دارید زبن ترکی استانبولی را یاد بگیرید با شماره تلفن های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.