زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان
آموزش زبان

زبان ترکی استانبولی

آموزشگاه زبان ترکی استانبولی ایران آکسفورد برای آشنایی بیشتر زبان اموزان با این زبان سعی در ارائه نکات مفید پیرامون آموزش زبان ترکی استانبولی می کند. افراد با اهداف گوناگون همانند ترجمه ترکی استانبولی ، یادگیری گرامر ترکی استانبولی، یادگیری مکالمات روزمره ترکی استانبولی و… ممکن است نیاز به یادگیری زبان ترکی استانبولی داشته باشند.

چند حقیقت پیرامون زبان ترکی استانبولی

  • زبان ترکی استانبولی زبان رسمی ترکیه می باشد: این کشور دارای ۷۲ میلیون جمعیت می باشد. همچنین زبان ترکی استانبولی توسط گروه های کوچکی در عراق، بلغارستان ، کوزوو، آلبانی  صحبت می شود.همچنین کشورهای آلمان ، هلند ، بلژیک ،اتریش و فرانسه نیز مهاجرین ترک زیادی را پذیرا هستند.
  • زبان ترکی از دو زبان فارسی و عربی تاثیرات بسیار زیادی را گرفته است. همچنین از زبان فرانسه نیز اصطاحات زیادی از مد ، زبان سیاست، پزشکی و … وارد زبان ترکی شده اند.
  • یادگیری زبان ترکی استانبولی چه قدر مشکل است ؟

از سال ۱۹۲۸ زبان ترکی استانبولی از سیستم الفبای لاتین پیروی می کند. این زبان همانند زبان فارسی فرم مذکر و مونث ندارد و این موضوع یادگیری این زبان را ساده تر میکند. اما همانند زبان فرانسه ضمیر اشاره خطاب به شما و تو به دو شکل رسمی و غیر رسمی وجود دارد. فعلهایی که در آخر جمله قرار میگیرند همگی با توجه به میزان رسمی بودن جمله به هنگام مکالمه پسوند میگیرند.

پسوندها در زبان ترکی در مراحل اولیه ممکن است باعث دشواری هایی شوند اما بعد از توجه دقیق به قوانین حاکم بر صرف فعل متوجه میشوید که یادگیری آنها مشکل نیست.

  • آیا یادگیری زبان ترکی استانبولی در یادگیری زبان دیگری کمک می کند؟

زبان ترکی استانبولی در بسیاری از کشور های آسیای مرکزی استفاده می شود. هم چنین ترکی آذری نیز با این زبان در یک گروه قرار دارند. برخی از زبان شناسان عقیده دارند زبان ترکی زیر مجموعه زبان های Altaic می باشد که از زبان های ژاپنی ، کره ای و مغولی نشات گرفته است.

  • اولین انتشارات به زبان ترکی استانبولی در سال ۷۳۵ پس از میلاد انجام پذیرفته است و به نوشته orkhan شهرت دارد.
  • برای نشان دادن احترام در زبان ترکی می توانید از یک القاب برای آنها استفاده کنید. مثل : خانم ، بی و… ترکی زبانی است که القاب بسیاری در آن وجود دارد و شما می توانید آنها را برای نشان دادن احترام به کار ببرید.

آموزشگاه زبان ترکی استانبولی ایران آکسفورد مفتخر به برگزاری دوره های آموزش ترکی استانبولی و دوره های آمادگی آزمون TOMER می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا فرم مشاوره فوری را پر نمایید.