تدریس خصوصی ترکی استانبولی

تدریس خصوصی ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی یکی از زبان های مورد نیاز در ایران است. بسیاری از زبان آموزان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تدریس خصوصی ترکی استانبولی را به کلاس های گروهی ترکی استانبولی ترجیح می دهند. دلیل ترجیح تدریس خصوصی ترکی استانبولی در این افراد می تواند انعطاف زیاد کلاس های خصوصی و قابلیت هماهنگی آن با برنامه های زمانی زبان آموز می باشد. هم چنین تدریس خصوصی ترکی استانبولی در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند شکل قابلیت برگزاری دارند:

  • تدریس خصوصی ترکی استانبولی در موسسه زبان ایران آکسفورد
  • تدریس خصوصی ترکی استانبولی در منزل و یا محل کار زبان آموز
  • آموزش غیر حضوری ترکی استانبولی (از طریق اینترنت)

کلاس های خصوصی زبان ترکی استانبولی مزیت های زیادی دارد که چند مورد آن در زیر اشاره می شوند:

  • یادگیری ترکی استانبولی در هر زمان و هر مکان: در تدریس خصوصی ترکی استانبولی انعطاف پذیری بسیار زیادی وجود دارد. بعد از انتخاب نوع اموزش و انتخخاب استاد شما از هر نقطه ای در دنیا می توانید زبان ترکی استانبولی را یاد بگیرید.
  • بازخورد سریع و کنترل پیشرفت: زبان آموز می تواند پیشرفت خود در مهارت های مختلف زبان را شاهد باشد و مدرس زبان ترکی استانبولی در تمام طول مسیر در کنار زبان آموز است و نقاط ضعف و قوت او را بیان می کند.
  • برگزاری کلاس ها بر اساس نباز های زبان آموز: در تدریس خصوصی ترکی استانبولی کلاس ها بر اساس نیاز زبان آموز و هدف او از شرکت در کلاس ها برنامه ریزی می شود. به عنوان مثال اگر قصد تحصیل در ترکیه را دارید و یا به قصد کار به این کشور می روید و یا صرفا از روی علاقه به یادگیری زبان ترکی استانبولی پرداخته اید می توانید برنامه ریزی کلاستان را بر این اساس تنطیم کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.