دو اشتباه بزرگ از نظر مصحح تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به دو اشتباه بزرگ از نظر مصحح تافل می پردازد. این متن از زبان یکی از مصححین تافل آورده شده و به اشتباهات رایجی که مخصوصا در راتینگ تافل انجام می شود اشاره می شود.

دو اشتباه بزرگ از نظر مصحح تافل
دو اشتباه بزرگ از نظر مصحح تافل

اما دو اشتباه بزرگ از نظر مصحح تافل چه مواردی هستند:

اشتباهات واقعاً اهمیت دارند، پس می خواهیم متداول ترین آنها را پیش از شروع با شما به اشتراک بگذاریم.

اولی اینست که برای مهارتهای انگلیسی خود از مصحح تان عذرخواهی کنید. می دانیم که شما یک Native Speaker نیستید، پس از ما عذرخواهی نکنید. به این ترتیب باعث می شوید انتظاراتمان از باقی رایتینگ شما پایین بیاید که صرفاً باعث بدتر شدن اوضاع می شود. اشتباه دیگری این است که خشکتان بزند و تقریباً هیچ چیز ننویسید. برخی ایده ها بهتر از این هستند که هیچ چیز ننویسید. وقتی زمان درحال گذر است تلاش به بی نقص بودن نکنید.

یک چیز دیگر: به خاطر داشته باشید که همچنین بخش رایتینگ جامع تافل وجود دارد که کاملاً متفاوت است. در این بخش نظرات و ایده هایتان را نباید شامل کنید، پس مطمئن شوید که برای این بخش جداگانه مطالعه می کنید.

اگر لغات نا آشنا در متن وجود دارند، از متن برای حدس زدن معنایشان استفاده کنید. بیشترین تلاش خود را کنید تا عیناً درباره ی موضوعی که به شما داده شده بنویسید. جملاتی را که ربطی به بیان نظریه ی شما ندارند، شامل نکنید- این جملات بی ربط نمره ی شما را پایین می آورند.

البته، هرچه بیشتر گرامر یاد بگیرید در تصحیح کردن و اجتناب از خطاها همزمان با نوشتن بهتر می شوید، اما هر کسی می توانید اشتباهات کوچک مانند غلطهای تایپی را شناسایی کند که نمره را پایین می آورد.

پس تا می توانید در رایتینگ تمرین کنید:

اما چرا؟ پاسخ ساده؟ نمره ای بهتر می خواهید. البته این تنها دلیل برای تمرین تافل نیست. اگر در آزمون تافل شرکت می کنید، احتمالاً به این خاطر است که می خواهید به دانشگاهی در کشوری دیگر بروید.

تافل بر اساس بسیاری چیزها بنا شده که زبان آموزان خارجی با آنها کشمکش دارند. مطالعه برای تافل شما را برای دانشگاه خارجی آماده می کند. اگر بتوانید نمره ای بالا در تافل بگیرید، احتمالاً به این معناست که آمادگی بیشتری دارید برای محیط دانشگاهی که اساتید از شما می خواهند همیشه راجع به موضوعات ناآشنا بنویسید یا بحث کنید.