دو نکته برای رایتینگ Integrated تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به دو نکته برای رایتینگ Integrated تافل اشاره می کند که باید حتما مورد توجه افراد قرار بگیرند. برای اینه بهتر این مسئله را درک کنید پس با ما همراه باشید.

دو نکته برای رایتینگ Integrated تافل
دو نکته برای رایتینگ Integrated تافل

این دو نکته برای رایتینگ Integrated تافل را ببینیم:

۱- تسک را درک کنید

اگر آزمون تافل را می دهید، احتمالاً برای دانشگاهی خارجی آماده می شوید. به خاطر همین است که باید ثابت کنید می توانید ایده ی اصلی سخنرانی ها و متن ها را بفهمید. قادر بودن برای درک انگلیسی گفتاری و نوشتاری همچنین برای هر کسی که می خواهد به خارج سفر کند یا با آدمهای انگلیسی زبان در کشور خودشان صحبت کند هم خیلی مهم است.

در این بخش از آزمون باید یک متن بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ لغتی بخوانید و به سخنرانی ای گوش دهید که ۱ تا ۲ دقیقه طول دارد. هم متن نوشتاری و هم سخنرانی راجع به یک موضوع دانشگاهی هستند. آنها دو دیدگاه درباره ی یک مسئله را ارائه می کنند.

باید همزمان با خواندن و گوش دادن، یادداشت بردارید تا بتوانید چیزهای مهم را که می خواهید درباره شان بنویسید به خاطر بسپارید. پس از اینکه خواندید و گوش دادید باید پاسخی ۱۵۰ تا ۲۲۵ کلمه ای بنویسید راجع به اینکه چگونه متنهای خواندنی و گوش دادنی به هم مرتبط هستند.

۲- یادداشتهای عالی بردارید

شما باید همزمان با خواندن و نوشتن و یادداشت بردارید تا بتوانید راجع به ایده های اصلی در دو متن بنویسید و نشان دهید که چگونه بهم مرتبط هستند. یادداشتهای خوب به شما کمک می کنند اطلاعات را به ذهن بسپارید. اما چگونه یادداشتهای خوب بنویسید؟

از واژگان کلیدی استفاده کنید

تلاش به نوشتن جملات کامل نکنید. مخصوصاً هنگام گوش دادن ممکن است خیلی سخت باشد که بر روی درک انگلیسی و نوشتن کلمه به کلمه ی جملات هم تمرکز کنید.

همزمان با انجام تسک رایتینگ به متن ریدینگ هم دسترسی خواهید داشت پس همیشه می توانید هزمان با نوشتن یکبار دیگر با آن نگاه کنید. اگرچه این زمانبر است! شما می خواهید زمان نوشتار خود را به حداکثر برسانید تا چند دقیقه زمان برای کار کردن روی پاسخ هایتان داشته باشید. نمی خواهید اگر ممکن هم بود بیش از یکبار به متن نگاه کنید.