زبان سازمان ملل

زبان سازمان ملل
سازمان ملل به عنوان یک ارگان بین المللی در جلسات و مدارک خود از شش زبان رسمی استفاده می کند. زبان های عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی و اسپانیایی این شش زبان را تشکیل می دهند. البته باید توجه داشت که زبان انگلیسی با لهجه بریتانیایی مورد استفاده قرار می گیرد و در دیکته کلمات نیز از این لهجه استفاده می شود. مقر اصلی سازمان ملل در شهر نیویورک می باشد. البته این سازمان ژنو ، سویس ریا، نایروبی ، کنیا و وین و اتریش نیز دفاتری دارد. زبان های استفاده شده در سازمان ملل توسط ۲٫۸ میلیارد از مردم جهان مورد استفاده قرار می گیرند و همین مقدار حدود ۵۰ % زبان مردم جهان می باشند و بخش قابل قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.

سازمان ملل
زبان سازمان ملل

زبان سازمان ملل در مجمع عمومی بیشتر به زبان انگلیسی است. همین مسئله باعث شد که در سال ۲۰۰۱ کشورهای اسپانیایی زبان اعتراضی در این زمینه داشته باشند و رسما اعتراض خود را به دبیر کل سازمان ملل که در آن زمان آقای کوفی عنان بود اعلام نمودند. در سال ۲۰۰۹ دبیر کل ، دبیر خانه سازمان ملل را موظف به رعایت تساوی در استفاده از زبان ها کرد. جالب است که اگر در سازمان ملل یک سند به هر شش زبان ارائه نشود ، انتشار پیدا نمی کند.
در سال های گذشته کشور هایی همچون بنگال ، پرتغال ، هند تقاضای شامل شدن زبان های آنها را در زبان سازمان ملل را داشته اند که البته موافقتی برای ورود آنها نشده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده تمام زبان های رسمی سازمان ملل می باشد.
در دوره های ویژه زبان های ایران آکسفورد مبنا بر اساس مکالمه می باشد و سعی می شود که دوره های زمانی نسبتا کوتاه این کار را انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زابن ایران آکسفورد تماس بگیرید.