جملات کاربردی برای سفر به زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به جملات کاربردی برای سفر به زبان اسپانیایی اشاره می کند. اگرچه این موارد به هیچ عنوان ای یادگیری زبان اسپانیایی را نمی گیرد اما اگر مجبور به سفر به اسپانیا هستید حتما این جملات را استفاده کنید.

جملات کاربردی برای سفر به زبان اسپانیایی
جملات کاربردی برای سفر به زبان اسپانیایی

اما جملات کاربردی برای سفر به زبان اسپانیایی را با هم ببینیم:

اسپانیایی چهارمین زبان است که بیش ترین گویشور را در جهان دارد و زبان رسمی ۲۰ کشور مختلف است. تخمین زده شده است که ۴۷۰ میلیون گویشور اسپانیایی با توانش بومی و ۵۶۰ میلیون گویشور اسپانیایی به عنوان اولین یا دومین زبان در سراسر جهان هستند.

پس اگر شما برنامه ریزی کرده اید که به بعضی از مناطق جهان سفر کنید، احتمالاً شانس زیادی وجود دارد تا از کشورهایی دیدن کنید که مردم فقط اسپانیایی صحبت می کنند، به خصوص در اسپانیا یا آمریکای لاتین.

بیش تر مردم اسپانیایی زبان از تلاش شما برای صحبت به زبانشان قدردانی می کنند. به این دلیل است که ما در این مقاله ضروریات آشکار را برای شما فراهم می کنیم، رایج ترین عبارات نجات دهنده ی مربوط به سفر اسپانیایی که شما را برای رسیدن به مقصودتان آماده می کند.

نگران اشتباه کردن نباشید. آن ها بیش ترین تلاششان را می کنند تا متوجه صحبت شما شده و مطمئن شوند که شما صحبت آن ها را متوجه می شوید. فقط بیش ترین تلاش خود را کنید و آن ها از تلاش شما بسیار خوشحال می شوند.

  • Buenos días(bway nos dee ahs) = صبح بخیر
  • Buenas tardes(bway nahs  tar days) = ظهر بخیر
  • Buenas noches(bway nahs  noh chayss) = بعدازظهر بخیر
  • Hola(oh  lah) =رایج ترین عبارت برای گفتن “سلام”، شما می توانید آن را به مردمی که می شناسید، بگویید.
  • ¿Cómo está?(coh moh  es tah) = حال شما چه طور است؟ -> اگر شما آن شخص را نمی شناسید.
  • ¿Cómo estás?(coh moh  es tahs) = حالت چه طور است فلانی -> اگر شما آن شخص را می شناسید.
  • اگر آن ها حالتان را بپرسند، شما می توانید بگویید “خوبم، مرسی” – “bien, gracias”(bee ayn, grah cee ahs) تا نشان دهید که شخص با ادبی هستید.
  • Por favor(por  fah vohr) – لطفاً
  • Gracias(grah cee ahs) –  مرسی

این ها لغات خیلی مهمی در اسپانیایی هستند. خب، یعنی در هر زبانی مهم هستند.

  • موقعی که شما شخصی را ملاقات می کنید به او می گویید – Encantado(en kan tado) – که یعنی از ملاقات شما خوشبخت شدم و روشی مودبانه برای خوش آمدگویی به شخصی دیگر است.

برای کلاس های آموزش زبان اسپانیایی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.