تعریف یک فعل در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به تعریف یک فعل در زبان انگلیسی می پردازد. برای اینکه دید بهتری نسبت به انچه ” فعل ” نامیده می شود پیدا کنید تا انتها با ما باشید.

تعریف یک فعل در زبان انگلیسی
تعریف یک فعل در زبان انگلیسی

پس تعریف یک فعل در زبان انگلیسی چیست؟

استادی هوشمند زمانی گفت که «یک فعل کلمه‌ای است که کارهای فعلی انجام می‌دهد.» او حرف مشابه را درباره‌ی اسامی (کارهای اسمی انجام می‌دهند) و سایر بخش‌های دستوری نیز گفته بود و با اینکه تعریف آنچنان عینی و راضی‌کننده‌ای نیستند، احتمالاً بهترین تعریف موجود هستند.

ببینید، شیوه‌ی عملکرد انگلیسی به این ترتیب است که هر لغت در جایی مشخص می‌نشیند و نقش مشخصی را در یک جمله ایفا می‌کند و با اینکه یک لغت ممکن است در حقیقت کلمه‌ای واقعی نباشد، چنانچه نقش فعل را بازی کند پس یک فعل است. به این مثال‌ها نگاه کنید:

  • As I phlomoggledmy yard, I accidentally shallimped two birds.
  • Jack pazotorsas often as he can.
  • They couldn’t believe she had never chorstined
  • This time next week, we’ll be forriskingthrough the jungle!

اگر انگلیسی را نسبتاً خوب صحبت کنید، می‌توانید افعال را در آن جمله‌های شناسایی کنید با اینکه لغاتی واقعی نیستندو می‌توانید این کار را انجام دهید چون آن‌ها کارهایی فعل‌مانند انجام می‌دهند. بسته به اینکه چه زمانی رخ می‌دهند و چه کسی انجامشان می‌دهد در آخر خود –ing، -ed و –s می‌گیرند. آن‌ها همچنین از فاعل جمله پیروی می‌کنند و نزدیک قید‌ها ظاهر می‌شوند و با اینکه نمی‌دانیم معنی آن‌ها چه می‌شود اما به نحوی مفهوم عمل را انتقال می‌دهند. آن‌ها مانند فعل‌ها رفتار می‌کنند.

فعل‌های رفتاری

Action Verb

اغلب افعال، فعل‌های رفتاری هستند (همچنین افعال پویا نیز نامیده می‌شوند) و عبارتند از کارهایی که انجام می‌دهید، چیزهایی که می‌توانید از دیگران بپرسید تا نشان دهند، چیزهایی که در هنگام بازی‌ها انجام می‌دهید.

فعل‌های خبری

Stative Verb

افعال اخباری به مراتب ظریف‌تر بوده و شناسایی‌ آن‌ها سخت‌تر است. آن‌ها توصیف‌گر یک موقعیت یا خاصیت هستند، هیج طول و درازی، آغاز یا پایانی ندارند. هیچ عملی را نشان نمی‌دهند پس اگر سایمون به شما بگوید که آن کار را انجام دهید، برایش غیر ممکن خواهد بود که بداند آیا مشغول به انجام آن کار هستید یا خیر.