فعل در زبان روسی

فعل در زبان روسی

شاید مهم ترین بخش هر زبانی فعل ها باشند. از نظر گرامری اگر بتوانید افعال را کنترل کنید می توان گفت همانند این است که در رانندگی توانسته اید کنترل کلاچ و گاز را در دست بگیرید. فعل در زبان روسی هم همین نقش را دارد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند امروز کلیاتی از فعل و انواع آن و هم چنین صرف فعل در زبان روسی بیان کند.

فعل در زبان روسی
فعل در زبان روسی

باید بدانید که سه زمان در زبان روسی وجود دارد : گذشته ، حال و آینده و دو َAspect وجود دارد ( Imperfective و Perfective ) .

Perfective Aspect :  این افعال به کامل شدن یک کار و نتیجه آن تاکید دارد.

Imperfective Aspect : . این نوع افعال نشان دهنده ادامه دارد بودن و تکراری بودن یک عمل می باشند.

البته در برخی مواقع ممکن است افعال در این دو گروه دارای معنای یکسان باشد و باید توجه کنید اکثریت در تعریف بالا ملاک قرار گرفته است.

بعد از این بخش باید به سراغ صرف فعل در زبان روسی رفت. دو نوع صرف فعل در این زبان وجود دارد. ما نمی خواهیم خیلی تخصصی به سراغ این بخش برویم زیرا بسیار کامل است اما دو نوع صرف فعل در زبان روسی وجود دارد:

نوع اول فعل هایی که به e ختم می شوند که به E-conjugation نام  دارد.

نوع دوم افعالی که به и ختم می شوند.

برای اینکه بتوانید یک فعل را صرف کنید باید بدانید در کدام یک از این دو دسته تقسیم می شوند.

اینکه بتوانید یک فعل را بشناسید و نوع صرف شدن آن را تشخیص دهید در زبان روسی از دید بسیاری از کارشناسان شاید حدود ۹۰% کار باشد.

پس اگر می خواهید راحت تر گرامر زبان روسی را بشناسید و با آن ارتباط برقرار کنید مخصوصا در ابتدای راه، باید چشم هایتان را بشویید و جور دیگر به آن نگاه کنید!!

امیدواریم این توضیح مختصر بتواند کمکی بزرگ برای زبان آموزان روسی باشد. برای شرکت در کلاس های آموزش زبان روسی با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.