‘آموزش گرامر مجهول Passive در زبان انگلیسی (زمانها)

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این ویدیو کوتاه ساختار گرامر مجهول در سه زمان دیگر یعنی زمان حال کامل، آینده و گذشته را بررسی میکند. همانطور که می دانید در سطح متوسط و بالاتر از آن’آموزش گرامر مجهول Passive در زبان انگلیسی (زمانها) می تواند کمی مشکل به نظر برسد. هم چنین می توانید ویدیوی قبلی آموزش گرامر مجهول زبان انگلیسی را نیز ببینید که بتوانید مفهوم جملات مجهول در زبان فارسی و یا انگلیسی را بهتر درک کنید.

اگر دوست دارید بیشتر با این مباحث آشنا شوید می توانید کتاب های آموزشی زبان انگلیسی را به رایگان دانلود کنید و از آنها استفاده کنید. به کمک لینک های زیر هر چیزی از آموزش زبان نیاز دارید را به راحتی در اختیار خواهید داشت.