روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد باید به شما گوشز کند که اگر قصد زندگی در کشور انگلیس را دارید ، باید مودب بودن را در رفتار های اجتماعی خود مد نظر داشته باشید. آموزش روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی برای گفتن تاسف ، همدردی کردن و بسیاری از موقعیت های دیگر می تواند بسیار مفید باشد. ما سعی می کنیم راه های بسیار کاربردی عذر خواهی در انگلیسی را بیان کنیم.

روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی
روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی

Sorry

یکی از مرسوم ترین روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی گفتن Sorry است. اما گفتن متاسفم در چند موقعیت می توان به کار برد.

به یک شخص در خیابان طعنه می زنید. ( در این موقعیت می توانید بگویید I’m sorry )

وقتی می خواهید با کسی همدری کنید. I’m sorry to hear that.

این معذرت خواهی معمولا برای اشتباهات بزرگ انجام نمی شود. اگر بخواهید می توانید با اصطلاحاتی همانند I’m very sorry / terribly sorry/ so sorry این کار را انجام دهید.

Please Forgive me

اگرمی خواهید از شخصی طلب بخشش کنید می توانید از این اصطلاح استفاده کنید.

I apologize for…./ accept my apology…

این دو روش بسیار رسمی هستند و معمولا برای موقعیت های کاری ، ایمیل ها و یا ملاقات های رسمی استفاده می شوند.

I shouldn’t have done…

اگر کاری انجام داده اید و آن کار اشتباه بوده و خود شما از اشتباه بودن آن کار آگاهید می توانید با گفتن این جمله تقصیر را به گردن بگیرید و نشان می دهید مسئولیت کارتان را بر عهده می گیرید.

هم چنین گفتن That was wrong of me می توانید نقشی همانند جمله بالا ایفا کند. در این مواقع شما نشان می دهید که در معذرت خواهی جدی هستید و دوست شخص مقابل شما را ببخشد.

باید هر کدام از این روش های معذرت خواهی در زبان انگلیسی را در موقعیت مورد نظر خود بکار ببرید.

برای شرکت در کلاس های زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.