راه های تقویت لیسینینگ زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تجربیات یکی از کارشناسان آموزش زبان اشاره می کند که برخی نکات را در زیر اشاره کرده است. راه های تقویت لیسینینگ زبان انگلیسی را با هم می بینیم.

به راه های تقویت لیسینینگ زبان انگلیسی توجه کنید:

راه های تقویت لیسینینگ زبان انگلیسی
راه های تقویت لیسینینگ زبان انگلیسی

۱گوش کردن در طول مسیر رفت و آمد خود
مسیر رفت و آمد روزانه ی من به عنوان یک بچه ی دبیرستانی در مجموع دو ساعت بود. هیچ کدام از دوستانم در همسایگی من زندگی نمی کردند، پس اتوبوس سواری هایم همیشه در تنهایی می گذشت. اما من یک چیز را داشتم…
آی پدم.
این برای موقعی است که وب سایت های آموزشی زبان اولین ظهور خود را داشتند و یاهو بهترین امید شما برای کمک زبانی بود. پس شما می توانید تصور کنید که منابع کمیاب چه طور با منابع جدید مقایسه می شدند. من آن موقع در حال یادگیری فرانسوی بودم، و به معنای واقعی کلمه اینترنت را برای پیدا کردن منابع جستجو کردم. من به طور اتفاقی به FrenchPod برخوردم و دروس آن را در MP3 player خود دانلود کردم.

۲لیسنینگ را با مهارت های دیگر اقدام کنید.
اگر من به شما بگویم که اگر شما هر روز به مدت یک سال گیتار کلاسیک بنوازید، به یک موسیقی دان عالی تبدیل می شوید چه.
شما می توانید به دلیل چرندیات از من شکایت کنید و حق هم با شما است! یا شما نگاهی مهلک به من می کنید و می گویید، واقعاً ؟
یادگیری زبان ها و لهجه ها هم مساله ای مشابه است. اگر شما می توانستید فقط با گوش کردن زبانی را بیاموزید، جهان مکانی بهتر می شد این طور نیست؟

۳من چه طور گام به گام گوش کنم؟
زبان آموزان می دانند که لیسنینگ واقعاً مهم است، اما در واقع به آن ها آموزش داده نمی شود که چه طور آن را انجام دهند.
خود را در زمینی پر از پروانه مجسم کنید. شما در هیجان خالصِ خود، تور را به چپ و راست تکان می دهید و به طور مداوم پروانه ها را فراری می دهید.
دوست شما که همراهتان است تصمیم می گیرد تا در یک زمان روی یکی از پروانه ها تمرکز کند، و در نهایت شیشه ای پر از آن ها را دارد. شما هم کاری جز حسادت نمی کنید.
تور فقط موقعی خوب است که شما بدانید چه طور از آن استفاده کنید.
به منظور کسب نتایج قابل مشاهده، ما باید خود را برای سوالات آماده کنیم تا گوش های خود را متمرکز کنیم.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.