روش های Note Taking در تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روش های Note Taking در تافل می پردازد و دو مورد از کارهایی که باید انجام دهید را به شما نشان می دهد. پس با ما همراه باشید.

اما به روش های Note Taking در تافل توجه کنید:

روش های Note Taking در تافل
روش های Note Taking در تافل

۱- الگوهای تاکید طبیعی در انگلیسی را به یاد داشته باشید

به یاد داشته باشید که انگلیسی یک زبان همراه با تاکید است. یعنی تاکید به جای این که در هر لغت روی هر هجا باشد، به طور عادی در فواصل مرتب اتفاق می افتد. به این دلیل است که فاعل، فعل، و مفعول –شناخته شده به عنوان لغات محتوا– تاکید بیش تری می گیرند و در نتیجه فهم آن ها راحت تر از لغات دستوری دیگر است. خبر خوب این است که لغات محتوایی آن هایی هستند که سوالات درباره شان پرسیده می شود.

موقعی که الگوی عادی تاکید شکسته می شود، حواستان به آن باشد. اگر تاکید روی لغتی گذاشته شده است که انتظار نمی رود، تمام معنا و لحن جمله احتمالا عوض شده است.

۲- متوجه ایما و اشارات شوید

بعضی از عبارات معادل این است که گویشوری به شما می گوید تا یادداشت بردارید. این فقط یک مولفه ی بدلی و ساختگی از امتحان نیست. استادان اغلب انتظاراتی را قرار می دهند یا شاگردان را تشویق می کنند تا به طور مخصوصی به یک موضوع توجه زیادی کنند. استاد در واقع احتمال دارد که با ملایمت تذکراتی بدهد، درباره ی این که چگونه آماده شوید یا چه چیزی را دوره کنید یا در چه موردی یادداشت بردارید، توصیه هایی کند. این ها احتمالا به هدف، عملکرد، یا حتی سوالات همراه با جزئیات گویشور در امتحان تبدیل می شوند.

تکنیک های بلاغی مانند تکرار، روش دیگری هستند که استاد تلاش می کند تا آن را به نکته ای مشخص شده تبدیل کند. اگر استاد بارها لغت یا عبارت مشابه (یا مترادف آن) را بگوید، به طور مسلم در امتحان خواهد آمد. تقریبا همیشه این گونه است که سوالات به تفصیل شرح داده شده توسعه می یابند.

آشنا بودن با عبارات غیر رسمی استفاده شده در گفتار و اهداف مربوط به آن ها به شما کمک خواهد کرد تا به بهترین شکل از این سرنخ ها استفاده کنید. عبارات لیسنینگ ۲ صفحه ای تافل را بردارید تا با بیش از ۳۰ عبارتی آشنا شوید که می خواهید برای سخنرانی های تافل و کلاس های در سطح دانشگاهی بلد باشید.