Collocation در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شما را با Collocation در زبان انگلیسی آشنا می کند و به این سوال شما که Collocation در زبان انگلیسی چیست؟ پاسخ می دهد. پس با ما همراه باشید.

Collocation در زبان انگلیسی چیست؟
Collocation در زبان انگلیسی چیست؟

اما Collocation در زبان انگلیسی چیست؟

Collocations در زبان انگلیسی کدامند؟

Collocations ، کلماتی هستند که معمولاً با یک کلمه ی خاص بکار می روند. به عنوان مثال، سه کلمه ترکیبی برای کلمه “دوست” شامل “بهترین”، “خوب” و “وفادار” است. اینجا چند جمله برای مثال آورده شده است:

“She talks to her best friend every day.”
(best)

“He lives with some good friends.”
(good, close)

*کلمه ی close یک Collocations دیگر است که می توان آن را بجای good  بکار برد. مانند:

“He lives with some close friends.”

“She has been a loyal friend for many years.”
(loyal, real, trusted, true, faithful)

* تمام کلمات موجود در پرانتز را می توان در جای “loyal” استفاده کرد. این ها نمونه های دیگری از ترکیب برای کلمه “friend” است.

چرا یادگیری Collocations حائز اهمیت است؟

زمانی که کلمات را یاد می گیریم، احتمالاً با استفاده از دیکشنری معنای کلمه را درک می کنیم، اما بیشتر مواقع نمی دانیم که چگونه از کلمه در جمله استفاده کنیم.

چگونه می توانم از آن کلمه استفاده کنم؟ جملات مثال با آن کلمات کدامند؟ اینها سوالاتی هستند که ما معمولا وقتی کلمات را یاد می گیریم می پرسیم.

بهترین روش یادگیری لغات این است که یاد بگیریم کدام کلمات معمولا با یک کلمه در جمله ی مثال استفاده می شود. TalkEnglish.com درسهای تلفیقی را با استفاده از ۲۰۰۰ واژه که اغلب مورد استفاده قرار گرفته است به زبان آموزان انگلیسی  جهت بهبود واژگان اساسی خود و به یاد گیری اینکه چگونه از کلمات به شیوه صحیح استفاده کنند، کمک می نماید.

چگونه می توانم کلمات ترکیبی زبان انگلیسی را یاد بگیرم؟

انتخاب یک فرهنگ لغت و یادگیری تمام لغات آن منطقی نیست. به طور مشابه، انتخاب یک فرهنگ برای Collocations جهت یادگیری تمام لغات کار بیهوده ای است. بهترین روش این است که Collocations مورد استفاده در زبان انگلیسی را پیدا کنید و کلماتی که بیشتر کاربرد دارند را یاد بگیرید. این دقیقا همان چیزی است که آموزشگاه زبان ایران آکسفورد انجام داده است.