جنس و عدد در دستور زبان فرانسه به چه معناست

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی اصطلاحات گرامری زبان فرانسه می پردازد. اما جنس و عدد در دستور زبان فرانسه به چه معناست و چه کاربردی دارد. با ما همراه باشید و با این اصلاحات گرامری آشنا شوید.

جنس و عدد در دستور زبان فرانسه به چه معناست
جنس و عدد در دستور زبان فرانسه به چه معناست

جنس و عدد در دستور زبان فرانسه به چه معناست و چه کاربردی دارد:

فهمیدن اصطلاحات گرامری از قبیل ” جنس” و ” عدد” آنچنان هم واضح نیست, و اغلب به این دلیل است که چرا دانش آموران زبان فرانسه, دستور زبان فرانسه را یاد نمی گیرند.

۱- ” جنس” در دستور زبان به چه معناست؟

در انگلیسی, جنس با جنسیت موجود زنده مرتبط است.

۱٫مرد مذکر است، و موقع حرف زدن از او، ضمایر مذکر از قبیل ” او را – به او ” ، “او” ، ” مال او- ش” را به کار می برید.

۲٫زن مؤنث است، و وقتی در موردش صحبت می کنید ضمایر “او را – به او، او، مال او – ش ” را به کار می برید.مهم نیست مرد یا زنی که دارد نظرش را می گوید مذکر باشد یا مؤنث. در اینجا، این کلمات اصطلاحات دستور زبانی هستند و به معنی “عمل کردن به شیوه ی مردانه یا زنانه” نیست.

۳٫و مواردی که خنثی هستند، مثل کتاب، از ” آن ، مال آن – ش ” برای اشاره به آن استفاده خواهید کرد.

درفرانسه، تمامی اسامی – چه به موجودات زنده اشاره شود چه غیر زنده  – یا مذکر هستند یا مؤنث. هیچ مورد “خنثی ای” در زبان فرانسه وجود ندارد.

اگر موجود زنده باشد، جنسیت بر اساس جنس مذکر یا مؤنث بودن تعیین می شود. سگ ماده، مؤنث خواهد بود و سگ نر مذکر. مجددا، هیچ مورد خنثی ای در زبان فرانسه وجود ندارد، در واقع تمامی موجودات همه، مذکر یا مؤنث هستند.

بنابراین در زبان فرانسه، تمامی اسامی جنسیت “تعیین شده ای” دارند که به هنگام حفظ کردن اسمی نیاز دارند تا همراه آن به خاطر سپرده شوند.

انتهای بعضی کلمات تا حدودی مذکر بودن کلمه ی فرانسه را نشان می دهد، و همچنین تعدادی کلمه با انتهای مؤنث هم هستند، اما اغلب اوقات نمی توانید حدس بزنید و فقط مجبورید که جنسیت اسم را  از بر کنید.

برای مثال:

  1. کتاب در فرانسه مذکر است، un livre
  2. میز مؤنث ، une table
  3. آزادی مؤنث ، la liberte

۴٫کانادا مذکر، le Canada

  1. و فرانسه مؤنث است، la France

۲- وقتی فرانسه می‌خوانید از اشتباهی وحشتناک اجتناب کنید

وقتی اسم جدیدی یاد می گیرید، همیشه باید جنسش را هم همان موقع یاد بگیرید چون بر املاء و تلفظ کلمات مرتبط با آن از قبیل صفات فرانسه تاثیر می گذارد.

در کتاب ها یا لیست لغات فرانسه، جنس یک اسم معمولا با (m) برای مذکر، و (f) برای مؤنث نشان داده می شود، یا با حرف تعریف فرانسه (le,la,un,une) که همراهش می آید، دیده می شود.

هیچگاه لغات فرانسه را از لیستی که اطلاعات مربوط به جنسیت ندارد،  یاد نگیرید. نیمی از اطلاعات را از دست خواهید داد! (مراقب باشید، متاسفانه اینگونه لیست ها در اینترنت فراوان است…)

عدد و اسامی فرانسه

در زبان انگلیسی، کلمه با اضافه کردن “s” به انتهایش جمع بسته می شود: مانند books، tables… این S در زبان انگلیلسی تلفظ می شود، بنابراین می توانید به راحتی مفرد یا جمع بودن کلمه ای را بگویید: “book”، “bookS”. در نوشتار مشاهده می شود، و همینطورهنگامیکه صحبت می کنید، آن را می شنوید.

بعضی از اسامی انگلیسی، جمع بی قاعده دارند: مانند “children”

در زبان فرانسه، جمع اسم با اضافه کردن “s” بی صدا  به انتهای کلمه حاصل می شود، بعضی اوقات هم “x” بی صدا است و جمع های بی قاعده نیز دارد. بنابراین، چون S جمع بی صدا است، هنگامی که فرانسه حرف می زنید چگونه می توانید جمع یا مفرد چیزی را بگویید؟

برای اینکه بدانیم اسمی مفرد است یا جمع، مجبور خواهید بود به کلمات مربوط به اسم گوش کنید، چون امکان دارد اسم به همان روش در مفرد و جمع تلفظ شود.
برای مثال: une table, des tables, des tables – a tables, some tables

در زبان فرانسه، کلمه ی “table(s)”  به همین شیوه تلفظ می شود، چه مفرد باشد (une table) یا جمع (des tables)، بنابراین یا به S ختم می شود یا نمی شود.

تنها حرف تعریف (une, des, …) تغییر می کند.

دنبال کلمات مرتبطی  باشید که اسم را تکمیل می کنند.

اسامی مشترک فرانسه یک کلمه کوچک دارند که همراه با آنها می آید.

این کلمه ی کوچک مهم است زیرا تعداد و جنس اسم را نشان می دهد. مانند یک خلبان در هواپیما، این کلمات کوچک به همراه اسم های فرانسه برای کامل کردن آنها بکار می روند. این کلمات، حروف تعریف معرفه، نکره یا تفکیک کننده، و یا ضمیرملکی،اشاره و پرسشی نامیده می شوند …