اگر در آیلتس آزمایشی نمره خوب نگرفتیم چه کار کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده کامل ترین آزمون های آزمایشی آیلتس به صورت آنلاین و رایگان می باشد. اما اگر در آیلتس آزمایشی نمره خوب نگرفتیم چه کار کنیم؟ می توانید این کارها را انجام دهید.

اگر در آیلتس آزمایشی نمره خوب نگرفتیم چه کار کنیم؟
اگر در آیلتس آزمایشی نمره خوب نگرفتیم چه کار کنیم؟

امتحانات آزمایشی برای ارزیابی توانایی های زبان شناسی شما و آمادگی تان برای آیلتس گرفته می شوند. قبول نشدن در آن ها به این معنا نیست که تمام زمانی که شما برای دوره ی آنلاین آیلتس گذاشته اید به هدر رفته است. فقط این معنا را می دهد که شما هنوز هم برای پیشرفت فرصت دارید.

•  ناامیدی خود را بیرون بریزید. عادی است که از خودتان ناامید شوید. این پاسخی طبیعی به قبول نشدن در چیزی است که شما فکر می کردید برایش آماده بودید. با این حال، اگر این احساسات شما را از تمرکز روی دوره تان دور نگه دارند، می توانند مشکل ایجاد کنند. این احساسات منفی را از خود دور کنید. اگر احساس بهتری به شما خواهد داد، بعد از جلسه ی آنلاین دوره ی آیلتس خود یک دل سیر گریه کنید. ناراحتی ها را برای دوست خود ابراز کنید یا یک راه در رویِ مفید پیدا کنید تا از ذهنیات منفی خلاص شوید و دوباره راه خود را به مطالعه پیدا کنید.

•  امتحان آزمایشی خود را دوره کنید. دلیل قبول نشدن خود را بفهمید. آیا به دلیل روش ارائه ی سوال، اشتباه کردید یا به این دلیل بود که مفهوم پرسیده شده را متوجه نشدید؟ آیا محدودیت زمان روی عملکرد امتحان شما اثر گذاشت؟ با ارزیابی خود صادق باشید. همچنین، فراموش نکنید که برای قسمت هایی که برتر بودید به خودتان افتخار کنید.

•  با معلم آیلتس خود مشورت کنید. دوره ی ترم آنلاین آیلتس خود را به حداکثر برسانید. اگر شما چیزی را متوجه نمی شوید، از معلمان آیلتس خود بخواهید تا آن را به طور واضح و با مثال توضیح دهند. از آن ها بخواهید که برای چگونگی پیشرفت در عملکرد امتحان و چگونگی غلبه بر خطاهای زبان شناسی تان شما را نصیحت کنند.

•  دوباره به حالت اول برگردید. حالا که شما می دانید چه طور می توانید عملکرد امتحان خود را ارتقا دهید، وقت آن است که تمرین های آمادگی خود را تنظیم کنید. یک برنامه ی ساعات کار داشته باشید که شما را قادر کند تا از عهده ی تمام نقاط ضعف خود قبل از تاریخ امتحان برآیید.

اگر در امتحان آزمایشی آیلتس خود قبول نشدید نهراسید. به یاد داشته باشید که امتحانات آزمایشی حکم استفاده ی آزمایشی قبل از شرکت در امتحان واقعی را دارند.