صفت در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به Adjective می پردازد و بیان می کند که صفت در زبان انگلیسی چیست؟ اگر شما هم دوست دارید به این مبحث گرامری خوب تسلط پیدا کنید با ما همراه باشید.

صفت در زبان انگلیسی چیست؟
صفت در زبان انگلیسی چیست؟

اما صفت در زبان انگلیسی چیست؟

صفات لغاتی هستند که کیفیت یا حالت وجود اسامی را توصیف می کنند: enormous, doglike, silly, yellow, fun, fast.

آن ها می توانند کمیت اسامی را هم توصیف کنند: many, few, millions, eleven.

 

صفات اسامی را اصلاح می کنند.

بیش تر شاگردان می آموزند که صفات لغاتی هستند که یک اسم را اصلاح می کنند (توصیف می کنند). صفات، افعال یا قید ها یا صفات دیگر را اصلاح نمی کنند.

اما صفات می توانند کاری بیش از اصلاح اسامی انجام دهند. آن ها می توانند به عنوان یک متمم هم برای افعال ربطی یا افعال to be ایفای نقش کنند. یک فعل ربطی فعلی است مانند to feel (احساس کردن)، to see (دیدن)، یا to taste (چشیدن) که حالت بودن یا یک تجربه ی احساسی را توصیف می کند.

 

استفاده از صفات

صفات به خواننده می گویند که شما درباره ی چه مقدار یا چه تعداد از چیزی صحبت می کنید، می خواهید چه چیزی در اختیار شما قرار داده شود، یا چه نوع از چیزی را می خواهید.

لطفا از سه گل سفید در تزئینات استفاده کنید.

سه و سفید گل ها را اصلاح می کنند.

 

صفت در مقابل قید

همان طور که در بالا گفته شد، خیلی از ما در مدرسه یاد گرفتیم که صفات اسامی را اصلاح می کنند و این که قیدها افعال را اصلاح می کنند. اما همان طور که مشاهده کردیم، صفات می توانند به عنوان متمم هم برای افعال ربطی ایفای نقش کنند. این باعث ایجاد یک نوع خطای رایج می شود: جایگزین اشتباه یک قید به جای یک صفت مسندی. مثالی که شما احتمالاً قبلاً شنیده اید این است:

I feel badly about what happened.

چون ‘احساس کردن’ یک فعل است، به نظر می رسد که یک قید لازم داشته باشد تا یک صفت. اما ‘احساس کردن’ هر فعلی نیست؛ یک فعل ربطی است. یک قید چگونگی ایفای حالت احساس کردن را توصیف می کند – یک صفت این که شما چه احساسی دارید را توصیف می کند. ‘I feel badly’ به این معنا است که شما در احساس کردن چیزها بد هستید. اگر شما در حال تلاش هستید تا از میان دستکش های چرمی ضخیم خط بریل را بخوانید، آن گاه احتمالاً گفتن ‘I feel badly’ با عقل جور درمی آید. اما اگر تلاش می کنید تا بگویید که دارید احساساتی منفی را تجربه می کنید، ‘I feel bad’ عبارتی است که شما می خواهید.