روش تدریس CLT چیست ؟

روش تدریس CLT چیست ؟

آموزش زبان انگلیسی در طی سال های گزشته روش ها و متد های متفاوتی را تجربه کرده که متد آموزش زبان CLT یکی از آخرین متد های این حوزه است. اما این سوال شاید برای شما هم پیش امده باشد که روش تدریس CLT چیست ؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با اشاره به خصوصیت ها و نقاط ضعف و قوت این روش به بررسی متد CLT می پردازد.

روش تدریس زبان CLT که مخفف Communicative Language Teaching  می باشد یک رویکرد به آموزش زبان می باشد که بیشتر بر روی تعامل افراد و هدفمند و معنی دار بودن آموزش زبان تمرکز دارد. در روش CLT بر روی چند نکته تاکید می شود:

  • یادگیری دو سویه و مکالمه ای با استفاده از زبان مقصد
  • ارائه مطالب و متن های اصلی زبان همانند روزنامه ها ، مجلات ، فیلم ها و …
  • جلب توجه زبان آموزان نه تنها به خود زبان بلکه به روند یادگیری زبان
  • اشتراک تجربه های شخصی زبان آموز در کلاس و روند یادگیری
  • تلاش برای بردن فعالیت های داخل کلاس به خارج کلاس

هدف این متد گسترش توانایی تعامل و یا Communicative Competence می باشد. منظور از توانایی تعامل در این روش با تعاریف  متعددی همراه شده است اما شاید یکی از معتبرترین آنها نظریه Hymes باشد که این توانایی را قدرت درک موارد زیر توسط زبان آموز می داند :

  • تشخیص میزان رسمی یا دوستانه بودن فضا
  • تشخیص مناسب بودن بیان جملات با احساساتی که در زمینه و فضای بیان جملات وجود دارند
  • دانستن این مفهوم که چه مقدار و با چه کیفیتی باید از زبان برای رساندن مفهوم استفاده کرد.

تا اینجا به این سوال جواب داده شد که روش ندریس CLT چیست ؟ اما روش تدریس زبان CLT نقاط ضعفی هم دارد. در این روش استاد باید شناخت کاملی از متد داشته باشد و هم چنین در کنترل کلاس باید بسیار متبحر باشد. البته بحث پیرامون روش تدریس CLT بسیار گسترده است اما امیدواریم تا حدود زیادی به این روش آشنا شده باشید.