خواندن زبان انگلیسی یا Reading چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد  امروز به مبحثی می پردازد که همه ما به آن نیاز داریم.خواندن زبان انگلیسی یا Reading چیست؟ “خواندن” فرایند نگاه کردن به یک سری از نشانه های نوشتاری و فهم معانی آن ها است. وقتی می خوانیم از چشم-‌هایمان برای دریافت نشانه‌های نوشتاری (حروف، علائم نقطه گذاری در جملات، و فاصله ها) و از مغزمان برای تبدیل آن-‌ها به لغات، جمله ها، و پاراگراف هایی که چیزی را با ما به اشتراک می گذارند، استفاده می‌کنیم.

خواندن زبان انگلیسی یا Reading چیست؟
خواندن زبان انگلیسی یا Reading چیست؟

خواندن می‌تواند هم بی‌صدا (در ذهنمان) و هم با صدای بلند باشد (طوری که بقیه هم بشنوند).

خواندن مهارتی دریافتی یا receptive است

از طریق آن اطلاعات دریافت می‌کنیم. ولی فرایند پیچیده‌ی خواندن همچنین مستلزم مهارت صحبت کردن است، تا بتوانیم لغت‌هایی را که می‌خوانیم، تلفظ کنیم. در این حالت، خواندن مهارتی تولیدی هم هست، به این دلیل که هم اطلاعات دریافت می‌کنیم و هم آن‌ها را انتقال می‌دهیم. (حتی فقط برای خودمان).

خواندن، سومین مهارت از چهار مهارت زیر است:

  • گوش دادن Listening
  • حرف زدن Speaking
  • خواندن Reading
  • نوشتن Writing

خواندن معمولا سومین مهارتی است که ما در زیان خود یاد می گیریم.

آیا برای انگلیسی حرف زدن مجبوریم که بخوانیم؟ پاسخ کوتاه نه است. بعضی افراد بومی هستند که نمی‌توانند بخوانند یا  بنویسند ولی روان انگلیسی صحبت می‌کنند. از طرفی دیگر، خواندن چیزی است که شما خودتان هم می‌توانید انجام بدهید و این کار دایره ی لغاتتان را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، و در نتیجه به حرف زدنتان کمک می‌کند ( و به گوش دادن و نوشتن). بنابراین خواندن، تمرین و مهارتی با ارزش فراوان است، و به زبان آموزان توصیه می شود تا جایی که ممکن است به انگلیسی بخوانند.

راهنمای خواندن برای زبان آموزان انگلیسی

می خواهید در خواندن بهتر شوید؟ بیش تر زبان آموزان انگیسی این هدف را در ذهن دارند. این راهنمای خواندن می تواند به شما کمک کند.

مطالبی که در این راهنما یاد می گیرید: خواندن و دلیل اهمیت آن؛ منابع خواندن برای زبان آموزان انگلیسی؛ سوال های رایج در تست های خواندن؛ نکات کلی خواندن که به قوی‌تر شدنتان کمک می کند؛ جایی که می توانید منابع خواندن را پیدا کنید؛ استراتژی های خواندن برای درک مطلب بهتر؛ و دسته بندی های رایج خواندن و انتخاب از میان آن ها. شما همچنین برای هر لغت مربوط به خواندن که نمی دانید می توانید به واژه نامه ی آن رجوع کنید.

اگر می خواهید راحت تر به زبان انگلیسی بخوانید می توانید در کلاس های مخصوص Reading انگلیسی یا تند خوانی زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران اکسفورد شرکت کنید.