زبان اسپرانتو چیست، و چرا آن را بیاموزید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یک سوال معمول در حوزه زبان را پاسخ می دهد که زبان اسپرانتو چیست، و چرا آن را بیاموزید؟ اگر دوست دارید جواب این سوال ر بدایند پس این مطلب را از دست ندهید.

زبان اسپرانتو چیست، و چرا آن را بیاموزید؟
زبان اسپرانتو چیست، و چرا آن را بیاموزید؟

اما زبان اسپرانتو چیست، و چرا آن را بیاموزید؟

زبان اسپرانتو چیست، و چرا آن را بیاموزید؟

زبان اسپرانتو زبانی است درست مانند هر زبان دیگری که فرهنگ، ادبیات، مجلات خود و غیره را دارد. اما، برخلاف تمام زبان های دیگر، نه کشور خود را دارد، نه مردم خود را. به جای آن، چیزی که دارد، یک جامعه است. این زبانی مافوق ملیت است که فراتر از محدوده های یک ملت می رود. اسپرانتو یک زبان جهانی است چون ۲ میلیون گویشور دارد که در ۱۲۰ کشور در سراسر جهان آن را یاد گرفته اند. اما، هدف یادگیری از آن چیست؟ این دقیقا همان چیزی است که امروز درباره اش صحبت خواهیم کرد.

چرا زبان اسپرانتو، زبانی جهانی که بیش از ۱۲۰ سال قبل به وجود آمده است را بیاموزیم؟

دلیل شماره ی ۱ برای یادگیری زبان اسپرانتو: زبانی بین المللی است و این دلیل خوبی است. اسپرانتو به مردم یا ملتی تعلق ندارد، اما به جامعه ی افراد تعلق دارد. افراد آزادانه آن را برای برقراری ارتباط انتخاب کرده اند، نه با همسایه، یا همکاران خود، بلکه با مردم پراکنده شده در چهار گوشه ی زمین.

در واقع، ایده ی خالق آن این بود که زبانی جهانی را به وجود آورد تا از مانع زبانی رها شود، مانعی که جوامع را از فهم یکدیگر باز می‌دارد و از به وجود آمدن مباحث جهانی درباره ی موضوعاتی مشابه جلوگیری می کند. اگر همه به زبان جهانی مشابهی صحبت کنند، منظر خوبی از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهیم داشت که متوجه همه ی ما است.

دلیل شماره‌ی ۲: فرهنگ متفاوتی دارد

فرهنگ این زبان با یک ایده مرتبط است، که همه به ابزار مشابه بین المللی ارتباط بدون فرق گذاری زبان شناسی دسترسی دارند‌. برای آن هایی که نمی دانند منظور چیست، فرق گذاری زبان شناسی یعنی آن هایی که زبان بومی شان زبان برتر است – انگلیسی برترین زبان است – لازم نیست برای فهمیده شدن، دسترسی به دانش و حتی شرکت در روابط بین المللی و تبادلات آن را بیاموزند. امروزه، اگر کشوری بخواهد به بازار بین المللی دسترسی داشته باشد، باید از انگلیسی استفاده کند چون زبانی برتر در تجارت بین المللی است. اما این حقیقت که بعضی ها باید علاوه بر زبان مادری خود، انگلیسی بیاموزند در مقایسه با کشورهایی که انگلیسی زبان بومی شان است باعث زیان آن ها است. جهان تجارت بین المللی نامتعادل است.

زبان اسپرانتو با ایده ی حذف فرق گذاری زبان شناسی ایجاد شد: همه از جایگاهی مشابه شروع می کنند، همه باید این زبان مشابه را برای برقراری ارتباط بیاموزند. این زبانی خنثی است.

دلیل شماره ی ۳: زبانی که یادگیری اش راحت است

اسپرانتو طوری به وجود آمده است که یادگیری اش راحت است. گفته می شود که این زبان ۵ برابر سریع تر از بقیه یاد گرفته می شود، و به این دلیل است که بیش تر و کم تر از ۱۶ قانون گرامر، هجی راحت، فقط یک روش نوشتن صدا، و صرفی که بر مبنای منطق ریاضی است، وجود ندارد (برخلاف انگلیسی که تمام این ها را دارر). در پایین تعدادی مثال آورده شده است.

هجی با قاعده

– اسامی به o منتهی می شوند

– صفات به a منتهی می شوند

– قیود به e منتهی می شوند

– لغات جمع به j منتهی می شوند (به عنوان ‘y’ در ‘yellow’ تلفظ می شود)

به عنوان مثال، در اسپرانتو، Bela به معنی ‘زیبا/خوش تیپ’ است، granda یعنی ‘بزرگ’، و tablo یعنی ‘میز’. پس، bela grandaj tabloj به معنی ‘میز زیبای بزرگ’ است. همین لغت در حالت جمع می شوند: belaj (صفتی در فرم جمع)، grandaj (صفتی دیگر در فرم جمع)؛ و tabloj (اسمی در فرم جمع)؛ و تمام این سه با هم یعنی ‘میزهای زیبای بزرگ’. فهمیدن و به کار بردنش به همین راحتی است!