زبان مادری چیست ؟

زبان مادری چیست ؟
شاید شما هم این اصطلاح را زیاد شنیده باشید ؟ اما در حقیقت زبان مادری چیست ؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای پاسخ به این سوال متن زیر را برای زبان آموزان می آورد .
زبان مادری زبانی است که یک شخص از تولد و یا در دوران بحرانی Critical Period یاد می گیرد. دوران بحرانی در اصطلاح زبان شناسی به سنی گفته می شود که از ابتدای تولد شروع و تا شکل گرفتن تار های صوتی ( دوران بلوغ ) ادامه پیدا می کند. زبان مادری به این دلیل به این اسم خوانده می شود که بسیاری از زبانشناسان اعتقاد دارند تاثیر اصلی را در یادگیری زبان در کودکان مادران بر عهده دارند. بسیاری بر این عقیده اند که مادر ها معمولا زبان خود را بر اساس فهم کودک ساده می کنند و همین دلیل باعث یادگیری سریع تر زبان آموزان می شود.
پس بر این اساس کسانی که زبان مادریشان زبان خاصی است مشخصات زیر را دارا هستندکه

  • زبان را در دوران کودکی کسب کرده اند . ( دقت داشته باشید که اصطلاح کسب کردن با یاد گرفتنن ( در زبانشناسای )متفاوت است ).
  • شخص می تواند از زبان خود به صورت خودکار و بدون فکر استفاده کند.
  • دارای توانایی در برقراری ارتباط با این زبان می باشد.
  • لهجه در زبان شخص مشهود نیست . ( به این معنی که شخص لهجه خاصی را به نمایش نمی گذارد. )

تفاوت اصلی زبان مادری با زبان دوم و یا سوم در این است افراد زبان اول را کسب می کنند و آن را یاد نمی گیرند. در کسب زبان اول شخص دارای زبان بینابینی Interlanguage نیست و می تواند بدون مقایسه زبان را کسب کند اما در زبان دوم معمولا ذهن افراد زبان دوم را با زبان اول مقایسه می کنند.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های مختلف زبان با اساتیدی است که زبان مادری آنها زبان مورد نظر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید