آزمون زبان ACT چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها مرکز آمادگی آزمون زبان ACT آمریکا در ایران می باشد. اما آزمون زبان ACT چیست؟

آزمون زبان ACT چیست؟
آزمون زبان ACT چیست؟

American College Testing

آزمون ACT یک آزمون برای پذیرش برای دانشگاه های آمریکاست. بسیاری از دانشگاه های آمریکا این آزمون را برای پذیرش دانشجویان بین المللی خود درخواست می کنند. پس اگر شما برای ادامه تحصیل در آمریکا برنامه ای دارد ، این آزمون می تواند بسیار مهم باشد.

ساختار آزمون ACT

اما ساختار آزمون زبان ACT چیست؟ این تست از چهار بخش تستی یا چند گزینه ای تشکیل شده است:

English section : این قسمت دارای ۷۵ سوال و ۴۵ دقیقه زمان می باشد. سوال های که از بخش زبان انگلیسی پرسیده می شود شامل گرامر  ، سبک  و استراتژی های زبان است. سوالات این قسمت برنامه برای سنجش Vocabulary شما ندارند. سوالت چند گزینه ای هستند و معمولا قسمتی از متن انتخاب می شود و از شما می خواهند مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

Mathematics : قسمت ریاضی همانند بخش Quantitative آزمون GRE است. این بخش ۶۰ سوال و ۶۰ دقیقه زمان دارد. معمولا ریاضی استفاده شده در آزمون معادل با ریاضی پیش دانشگاهی می باشد. نیاز به فرمول های پیچیده نیست ، بلکه قوانین پایه ریاضی را باید بدانید.

Reading : این بخش شامل ۴۰ سوال و ۳۵ دقیقه زمان می باشد. چهار متن به شما داده می شود. این سوالات در سطح متن های تافل می باشد و معمولا به صورت آکادمیک هستند.

Science Reasoning : این بخش نیز شامل ۴۰ سوال و ۳۵ دقیقه زمان می باشد. قدرت تحلیل مسائل شما بسیار مهم هستند.

هم چنین آزمون ACT دارای یک بخش Writing هم می باشد. این بخش معمولا اختیاری است و ۳۰ دقیقه زمان می برد. Writing این ازمون از آزمون GRE بسیار ساده تر خواهد بود.

برای شرکت در دوره های آموزش آزمون ACT با شماره های ایران آکسفورد تماس بگیرید.