با آموزش زبان چه خصوصیاتی کسب می کنید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کلاس های متعدد زبان را برای زبان آموزان برگزار می کند. اما شاید سوال اینجا باشد که با آموزش زبان چه خصوصیاتی کسب می کنید؟ با ما باشید تا بدانید که آموزش زبان بسیار برایتان مفید خواهد بود.

با آموزش زبان چه خصوصیاتی کسب می کنید؟
با آموزش زبان چه خصوصیاتی کسب می کنید؟

اما با آموزش زبان چه خصوصیاتی کسب می کنید؟

  • شما کنجکاوتر می شوید

به اولین زمانی برگردید که شما آن بارقه ی کنجکاوی را درباره ی یک زبان جدید احساس کردید. آیا این اولین کالسکه سواری شما در hutongs تاریخی چین بود؟ یا وقتی بود که شما برای اولین دفعه بر صدای r در اسپانیایی تسلط پیدا کردید. هر چیزی که اول علاقه ی شما را در یادگیری یک زبان جدید و کشف یک فرهنگ جدید تحت تاثیر قرار داده باشد، سحر آمیز است – و ارزش دنبال کردنش را دارد. کشف یک زبان و فرهنگ دیگر کنجکاوی شما را ارضا می کند، و انگیزه تان را برای ادامه ی یادگیری افزایش می دهد!

  • شما طرفِ دیگرِ ماجراجوی خود را کشف می کنید

نه تنها یادگیری یک زبانِ دیگر کنجکاوی شما را ارضا می کند، بلکه انگیزه تان را برای کشف فرهنگ های دیگر در کشورِ خود و همچنین در خارج افزایش می دهد. با ماجراجویی در مکالمات جدید، زبان آموزان همچنان که جواب ها را در دیگران جستجو می کنند به دنبال راز جهان می روند. خواه شما همکلاسی های خود را موقع تحصیل در خارج همراهی کنید، یا با خانواده ی خود برای ماموریتی جهانی بروید، یا به تنهایی سفر کنید – چه متوجه بشوید و چه نشوید نشانِ ماجراجویی خود را به دست می آورید. و همان طور که می گویند، زندگی یا یک ماجراجویی بزرگ است، یا اصلاً هیچی نیست.

  • شما صراحت بیش تری را نسبت به بقیه پرورش می دهید

شما برای این که واقعاً یک زبان را بیاموزید، باید فرهنگ را هم یاد بگیرید. برای انجام این کار، همچنان که شما شباهت های بین یک فرهنگ دیگر و فرهنگ خود را کشف می کنید، متوجه خواهید شد که مقاوم تر شده اید. تمایل به اثرپذیری و صریح بودن تقریباً همیشه پلی به سوی یادگیری – و تسلط – بر زبان و فرهنگی جدید خواهد بود که کشف آن را برنامه ریزی کرده اید.

  • هوش خود را زیاد می کنید

در اصل، مغز چند زبانه ی شما معنا را در سطح عمیق تری پردازش می کند، و مهارت های حل مساله ی شما را افزایش می دهد و ماهیچه ی حافظه تان را تحت آموزش در می آورد. و مزایا در این جا متوقف نمی شوند: همچنین نشان داده شده است که صحبت به بیش از یک زبان قدرت درک را افزایش می دهد، توانایی چند کاره بودن شما را تقویت می کند، و باعث می شود هشیارتر باشید.