آن چه که باید درباره ی GRE بدانید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بهترین آموزشگاه زبان در دوره های آموزش GRE می باشد. امروز می خواهیم به آن چه که باید درباره ی GRE بدانید بپردازیم و برخی از نکات این آزمون مهم را بررسی کنیم. قبل از آن این اینفوگرافیک آزمون GRE ببینید.

آن چه که باید درباره ی GRE بدانید
آن چه که باید درباره ی GRE بدانید

اما آن چه که باید درباره ی GRE بدانید :

GRE امتحانی است که توسط بیش تر دانشگاه های آمریکا خواسته می شود. این امتحان اول توسط ETS در سال ۱۹۴۹ درست شد. این امتحان در اصل روی بررسی مهارت های نقد، کیفی، گفتاری و تحلیلی یک شاگرد تمرکز می کند. آزمون GRE معمولا کامپیوتر محور است و در مراکز امتحانی از شاگردان گرفته می شود. بعضی از دانشگاه ها احتمالا یک امتحان موضوعی GRE یا بیش تر را لازم می دانند. هدف اصلی این امتحان این است که به دانشگاه ها کمک شود تا تصمیم بگیرند که آیا یک شاگرد موارد لازم آن ها برای برنامه شان را دارا است یا نه. نمرات GRE نقش مهمی را در فرایند پذیرش ایفا می کنند چون تاکید اصلی روی نمرات GRE است تا در هر قسمت دانشگاه پذیرفته شود.
تا سال ۲۰۱۱ الگوی نتیجه ی GRE عوض شد. به جای این که مبنا سوال به سوال باشد به مبنای قسمت تغییر یافت که یعنی عملکرد قسمت گفتاری و ریاضی، سختی قسمت های دیگر امتحان را مشخص می کند. مجموع مقیاس نمره دهی از مقیاس ۲۰۰-۸۰۰ به ۱۳۰-۱۷۰ تغییر یافت.
•  اگر شما بخواهید در برنامه های ارشد یا دکترای یک دانشگاه پذیرفته شوید نمرات GRE خیلی اهمیت دارند، اما کالج های متنوع اقتصاد در سراسر جهان هم نمرات GRE را برای پذیرش در برنامه ی MBA، برنامه های دکترا یا ارشد قبول می کنند.

•  امتحان GRE یک طرح موافق با ذائقه ی با شرکت کننده دارد که یعنی شما می توانید هر سوال را علامت گذاری یا دوره کنید و بعد برای حل کردن آن برگردید و حتی می توانید هر موقع که خواستید جواب های خود را ویرایش کنید.

•  علاوه بر رویکرد موافق با ذائقه ی شرکت کننده، ماشین حساب های روی صفحه ی مانیتور برای شاگردان و آن هایی که امتحان کاغذ محور را انتخاب می کنند، فراهم خواهد شد، ماشین حساب ها در مراکز آزمون در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

•  هیچ محدودیت سنی وجود ندارد و هر کس می تواند در امتحان شرکت کند. نمرات برای پنج سال معتبر هستند.