من چرا همیشه در رایتینگ آیلتس نمره ی ۵٫۵ می گیرم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد این سوال را بسیار از زبان آموزان می شوند که من چرا همیشه در رایتینگ آیلتس نمره ی ۵٫۵ می گیرم؟ چرا Writing  آیلتس مشکل شده است. در اصل رایتیگ تغییری نکرده است بلکه دیگر تکنیک های قدیمی کاربردی نیستند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

من چرا همیشه در رایتینگ آیلتس نمره ی 5.5 می گیرم؟
من چرا همیشه در رایتینگ آیلتس نمره ی ۵٫۵ می گیرم؟

اما من چرا همیشه در رایتینگ آیلتس نمره ی ۵٫۵ می گیرم؟

نمره ی ۵٫۵ می تواند در امتحان رایتینگ آیلتس نتیجه ی ناامید کننده ای باشد.

احتمال دارد که شما در امتحاناتِ دیگر، نمره ی ۶٫۰ مورد نیاز خود را بگیرید اما مدام در امتحان رایتینگ ۵٫۵ می گیرید. ما به نوبت به هر کدام از معیارهای نمره دهی خواهیم پرداخت تا متوجه شویم که چه چیزی احتمال دارد درست پیش نرود.

احتمالاً محتمل ترین دلیلِ کسب نمره ی ۵٫۵ تحقق هدف است. شما برای هر دو قسمت ۱ و ۲ امتحان رایتینگ باید سوال را به طور واضح جواب دهید. یعنی شما در قسمت ۱ نظر کلی و تعدادی از جزئیات جانبی را به طور واضح بیان می کنید (ویژگی ها یا گرایش های اصلی که می توانید متوجه شوید چیست). در قسمت ۲ مطمئن شوید که جوابتان به سوال هم در مقدمه، و هم در نتیجه گیری یا در هر دو واضح است. اگر پاسخ شما برای ممتحن واضح نباشد نمره ی ۶٫۰ را نخواهید گرفت.

مساله ی دومی که ممتحن به آن توجه می کند انسجام و ارتباط منطقی جواب شما است. آیا ایده های شما از روی منطق سازمان دهی شده اند؟ آیا به طور موثر به هم مرتبط شده اند؟ در قسمت ۲، آیا شما پاراگراف های موثری دارید که هر کدام با یک ایده ی اصلی سر و کار داشته باشند؟ برای این که به خوبی از عهده ی این ضوابط برآیید مطمئن شوید که قبل از آغازِ نوشتن مقداری زمان را به طرح ریزی اختصاص دهید تا بتوانید درباره ی این فکر کنید که ایده هایتان چه طور به هم مرتبط هستند. به یاد داشته باشید تا از گستره ای از حروف ربط استفاده کنید (what is more, furthermore, additionally, moreover).

معیار بعدی، استفاده ی شما از لغات است. این شامل مواردی از قبیلِ هجی می شود، پس مطمئن شوید که آن را یاد می گیرید تا از خطاهای رایجِ هجی اجتناب کنید. شما باید حواستان به حروف اضافه هم باشد چون استفاده ی موثر از افعال مرکب می تواند کمک بزرگی باشد. همچنین ضروری است که شما تلاش کرده و از گستره ای از لغات استفاده کنید و از مترادف ها و روش های جایگزین برای بیانِ مساله ای مشابه بهره ی کامل را ببرید. ممتحن به دنبال این است که دایره ی لغات شما تا چه اندازه وسیع است پس تا جایی که امکان دارد خود را در این زمینه به او اثبات کنید.