چرا زبانی دیگر را یاد بگیریم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد  با این سوال بسیار روبرو می شود. که چرا زبانی دیگر را یاد بگیریم؟ این سوال اگرچه شاید بسیار مبرهن باشد ولی بد نیست به توضیحات زیر نیز توجه داشته باشید.

چرا زبانی دیگر را یاد بگیریم؟
چرا زبانی دیگر را یاد بگیریم؟

چرا زبانی دیگر را یاد بگیریم؟ و چه چیزی به ما انگیزه می دهد تا زبانی دیگر را بیاموزیم؟

دلایل زیادی وجود دارد که احتمال دارد تصمیم بگیریم زبان دیگری را بیاموزیم. ممکن است یادگیری زبان را برای اهداف مطالعه ی خود یا کار لازم داشته باشیم، با خانواده یا دوستان صحبت کنیم یا با فرهنگ کشوری که به آن زبان صحبت می شود ارتباط برقرار کنیم. درنهایت، یک هدف مشابه وجود دارد، خوب صحبت کردن و فهمیدن زبان تا جایی که می توانیم.

بعضی افراد انگیزه ی یادگیری زبانی دیگر را پیدا می کنند تا بتوانند در دیدار بعدی خود از کشورهای دیگر در تعطیلات از آن استفاده کنند.  انگیزه ی آن ها فقط صحبت کردن است، این که چند چیز به آن زبان بگویند. این نسبتا قابل درک است. اگرچه، تجربه ی من این گونه بوده است که وقتی فقط برای گفتن چند جمله سعی می کنم زبانی را بیاموزم، خیلی موفق نمی شوم چون موقعیت های کمی برای گفتن آن ها دارم. متوجه می شوم که خیلی حرف مردم را نمی فهمم، و برایگفتن بیش تر از چند عبارت تقلا می کنم.

شاید اکثریت مردم چون به زبان برای دلایل تحصیلی یا حرفه ای احتیاج دارند انگیزه ی یادگیری زبانی دیگر را پیدا می کنند. این زبان آموزان معمولا وقت زیادی را در کلاس ها می گذرانند و با عزمی عالی زبان را مطالعه می کنند، و اغلب روی آمادگی برای امتحان های مهارت زبان و مطالعه ی قوانین گرامر و لیست لغات تمرکز می کنند.

اگرچه این زبان آموزان نسبت به توریسیی که برای بازدید از کشورهای دیگر برنامه ریزی می کند، وقت بیش تری می گذارند و تلاش بیش تری می کنند، نتایج اغلب ناامیدکننده هستند. اگر این زبان آموزان قادرند تا از انگیزه، علاقه به فرهنگ و از انواع چیزهایی که الهام بخش یادگیری زبان آن ها می شوند، حس درونی بیش تری پیدا کنند، به احتمال زیاد اهداف “عملی” رسیدن به سطحی بالا در زبان را که برای امتحانشان و اهداف حرفه شان لازم دارند، به دست می آورند.

پس هر انگیزه ای داشته باشید مطمئنا به یاد داشته باشید که چرا زبانی دیگر را یاد بگیریم؟ با جواب های بسیار زیادی همراه است.