چرا گرامر زبان مهم است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز از دید یک زبانشاس بررسی می کند که چرا گرامر زبان مهم است؟ شاید شما هم زیاد علاقه ای به کار بر روی گرامر نباشید. اما باید گفت هر چه قدر هم کم باید وقتی را برای گرامر کنار بگذارید.

why grammar is important
why grammar is important

اما چرا گرامر زبان مهم است؟

در زندگی هر زبان شناس بلند پروازی زمانی فرا می رسد که دیگر اصلا نمی تواند پنهان شود‌. شما باید به چشم اشخاص نگاه کنید، نفس عمیقی بکشید و با دشمن خود روبه رو شوید: جدول افعال!

برای تعیین سطح آنلاین زبان انگلیسی کلیک کنید

بیشتر زبان آموزان درباره ی احساسات وحشت و کلافگی با من صحبت کرده اند که بر آن ها غلبه می کنند؛ وقتی با لغاتی روبه رو می شوند که مانند یک ارتش از کدهای مبهم جلویشان صف کشیده اند.

گرامر یک بار اضافی نیست، یک سیستم پشتیبان است نه یک سیستم خارجی. اگر شما گویشور بومیِ هر کدام از زبانهای اروپایی باشید، وجوه مشترکی برایتان وجود دارد (احتمالاً خانواده ی زبانیِ Finno-Ugrian، شما با یک ساختار زبان بومی شروع می کنید که موقع یادگیری‌‌ زبان فرانسه دوباره برایتان روی می دهد. یاد بگیرید که کارکرد زبان چه طور است، و آن گاه شما می دانید که کارکرد زبان فرانسه چگونه است.)

مهم ترین نکته برای تبدیل گرامر به یک پشتیبان و نه یک بار اضافی این است که از آن نقطه ی زمانی آگاه باشید‌ که برای مطالعه ی قوانین منطقی است. من بر این باورم که مطالعه ی خود قانون برای کسی فایده ای ندارد، و این که هر چه بافت بیش تری به آن اضافه کنید، مفیدتر خواهد بود.

برای مثال، در دوره ی Udemy من برای گرامر فرانسه، مطمئن شدم که هر قانون در بافتی که برای یک گویشور انگلیسی معنا دارد، توضیح داده شود. من متوجه شدم که خیلی از دوره های گرامر، قوانین و مثال ها را در اختیار زبان آموزان قرار می دهند، اما هرگز از اول به شما نمی گویند چرا کار کردن با آن عبارت را آغاز می کنید. برای من، این متفاوت است. اگر شما برای پاسخ به سوالِ “How would I say this in French?” یک قانون جدید به وجود آورید، شروع می کنید به هموار کردن راه هایی که در آن ها زبان معنا می دهد.