سوالات مرتبط با لغات جا افتاده word Missing در PTE

missing word آزمون PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش از موارد مرتبط با آزمون PTE به سوالات مرتبط با لغات جا افتاده word Missing  در PTE می پردازد و آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. پس با ما باشید.

word missing part in pte exam
word missing part in pte exam

به سوالات مرتبط با لغات جا افتاده word Missing  در PTE توجه کنید:

امتحان آکادمیک PTE مهارت های لیسنینگ شما را می آزماید و این که آیا می توانید یک موضوع و نکات پشتیبانش را شناسایی کنید یا نه. امتحان لیسنینگ PTE قسمت مهم PTE-A است، و فهم درست شما را از بافت، لحن، و هدف صدای ضبط شده می آزماید. شما به عنوان یک شرکت کننده باید قادر باشید تا از اطلاعات واضح و ضمنی سر در بیاورید چون فهم لغات آکادمیک و دنبال کردن ترتیب شفاهیِ داده ها ضروری است. از شما انتظار می رود تا دوره ی کلامیِ اطلاعات را دنبال کنید، و پیش بینی کنید که گویشور چه طور ادامه می دهد یا نتیجه گیری می کند.

برای دیدن آخرن کتاب آموزش PTE کلیک کنید

۱- دستور العمل سوال را با دقت بخوانید

نکته ی اول درباره ی تمرین از دستور العمل می آید. درباره ی موضوع لیسنینگ به شما اطلاعات می دهد. اگر شما موضوع را از قبل بدانید، فکر کردن در مسیر درست، درباره ی مفاهیم مرتبط و لغات راحت تر است. برای مثال، اگر دستور العمل درباره ی ماهیگیری است، ذهن شما طبقِ آن آماده خواهد شد و قادر خواهد بود تا هر موضوع مرتبط، اصطلاح، یا لغت را پیش بینی کند. اولین نکته ی بافت که در ادامه ی صدای ضبط شده می آید خیلی مهم است.

۲- به طور فعالانه گوش کنید

لیسنینگ فعالانه را تمرین کنید، که شما مشتاقانه در موضوع دخیل می شوید، و به دنبال سرنخ ها یا لغات کلیدی می گردید و در مسیری که افکار گویشور در حال گسترش است سرک می کشید. اگر شما بتوانید چنین لغات کلیدی را شناسایی کنید، دنبال کردن مسیر صحبت خیلی سخت نخواهد بود. با دقت و به طور شهودی گوش کنید. آیا گویشور بحث های مخالف را ارائه خواهد کرد، یا بحث های پشتیبان را ارائه می کند؟

اگر شما با هدف خاصی گوش کنید، و از مجموعه لغات نویسنده و لغات کلیدی ارزیابی کنید فهمِ این قضیه که صحبت در چه مسیری قرار خواهد گرفت خیلی سخت نخواهد بود. حتی اگر شما همه ی لغات موجود در صدای ضبط شده را متوجه نشوید، یا یکی دو تا از لغات از دستتان در روند، تلاش کنید و یک فهم کلی از موضوع صحبت به دست آورید.

۳- یک نقشه ی ذهنی داشته باشید

این اشتباه را نکنید که یادداشت ها را همزمان که به صدای ضبط شده برای مرجع خود گوش می کنید بنویسید. در هر حال گیج خواهید شد، و از بعضی قسمت های صحبت جا می مانید، که احتمالاً برای اطمینان از این که آیا قادر خواهید بود سوال را به درستی جواب دهید یا نه ضروری است. به یاد داشته باشید که صدای ضبط شده فقط یک دفعه پخش می شود.

به جای آن، از مسیری که گوینده ایده هایش را می پروراند، بحث هایش را ارائه می کند، جزئیاتی را فراهم می کند، و این که آیا از ادعای مخصوصی پشتیبانی می کند یا نه یک نقشه ی ذهنی بسازید. انجام این کار به شما کمک خواهد کرد تا از چگونگی پروراندن ایده ی گویشور یک نقشه داشته باشید؛ و با استفاده از این می توانید در انتهای صحبت لغت/عبارت جا افتاده را کامل کنید.

۴- Context، کلید کار است

درست از همان ابتدای خواندن دستور العمل تا به دنبال لغات کلیدی گشتن، و ایجاد یک نقشه ی ذهنی، آن چه که در حال انجامش هستید تلاش برای سردرآوردن از بافتِ کلِ صحبت است. در این تمرینِ به خصوص، بافت، پادشاه است. اگر شما بتوانید معنا را متوجه شوید، دنبال کردن قطار فکریِ نویسنده و پیش بینیِ آنچه که در ادامه می آید خیلی سخت نخواهد بود. اگر شما از جواب درست مطمئن نیستید، حتی فهمیدن بافت هم به شما کمک می کند تا حدسی هوشمندانه بزنید.

۵- برای تمرین به پادکست ها یا سخنرانی های ضبط شده گوش کنید

برای این که قبل از امتحان به خوبی آماده شوید، شما می توانید با دوست خود دو نفری تمرین کنید. مجله یا مقالات روزنامه ها را بردارید، و یک قسمت کوتاه را برای هم بخوانید، و درست قبل از لغت یا عبارت آخر توقف کنید. این تمرین به شما کمک خواهد کرد تا مهارت های دنبال کردن پرورش ایده های نویسنده را گسترش دهید و به اندازه ی کافی مجهزتان می کند تا پیش بینی کرده و قسمت را کامل کنید. برای یک تجربه ی واقعی تر، شما حتی می توانید به پادکست ها یا سخنرانی ضبط شده گوش کنید، و صدای ضبط شده را متوقف کرده، و بحث کنید که احساس می کنید نویسنده بعد از آن به کدام ایده ها می پردازد.

برای دیدن نکات عملی حتما مطلب نکات missing word پی تی ای را ببنید