پراکندگی زبان های دنیا

پراکندگی زبان های دنیا
از نظر بسیاری از زبانشناسان ، پراکندگی زبان های دنیا را می توان بر روی یک ننقشه نشان داد همانند جمعیت کشور ها اما این همه داستان نیست. همین زبانشناسان معتقدند بر عکس این کار هم ممکن است. یعنی شما می توانید تقریبا ریشه تمامی زبان های دنیا را دنبال کنید و به یک یا دو سر منشا اصلی برسید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این نوشته با اشاره به نقشه پراکندگی زبان های دنیا ( البته زبان هایی که مهم تر هستند ) سعی می کند شما را با تعدد استفاده از زبان ها در یک منطقه جغرافیایی آشنا سازد. اما نکته اینجاست که آوردن همه زبان های دنیا در یک نقشه تقریبا کار غیر ممکنی است. بسیاری از زبان ها را می توان فقط در یک یا چند قبیله در منطقه ای از آفریقا دید . بسیاری از زبان ها در حال از بین رفتن هستند و حتی زبان هایی در دنیا هستند که تنها یک یا دو نفر به آنها صحبت می کنند.

پراکندگی زبان های دنیا
پراکندگی زبان های دنیا

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید درست است که زبان های انگلیسی ، چینی و اسپانیایی را می توان از مهم ترین ها و گسترده ترین ها دانست اما در کنار آنها در رتبه های بعدی زبان های : عربی ، بنگالی ، هندی ، روسی ، پرتغالی ، ژاپنی ، آلمانی ، ترکی ، ایتالیایی ، اردو ، فارسی را در رتبه های بعدی دانست.
نکته بعدی این است که در پراکندگی زبان های دنیا فقط بحث تعداد جمعیت در نظر گرفته می شود در صورتی که اهمیت یک زبان را فقط جمعیت آن مشخص نمی کند بلکه سهمی عظیم را نیز باید به کاربرد آن ارائه داد. شاید به همین دلیل است که کشور ها در تلاشند تا زبان های کشور خودشان را گسترش داده و در پی جایگزینی زبانی به جای انگلیسی هستند.