سوالات رایتینگ تافل خود را بنویسید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روش هایی را برایتان بازگو می کند که سوالات رایتینگ تافل خود را بنویسید . اکر دوست دارید بدانید چطور این کار را انجلم دهید با همراه شوید.

اما چگونه سوالات رایتینگ تافل خود را بنویسید :

سوالات رایتینگ تافل خود را بنویسید
سوالات رایتینگ تافل خود را بنویسید

این قسمت برای خیلی از زبان آموزان هراس آور است، چون تمام مهارت های انگلیسی شما را به طور کامل لازم دارد. موضوعی به شما داده می شود تا درباره ی آن بنویسید، و سپس باید مجموعه ای دارای ساخت از پاراگراف ها را بنویسید تا آن موضوع را مورد بحث قرار دهید.
قسمت رایتینگ امتحان تافل شامل دو طبقه بندی از تمرین ها است: رایتینگ مستقل و رایتینگ ادغام شده. رایتینگ مستقل جایی است که شما درباره ی موضوع داده شده و فقط با استفاده از تجربه و دانش خود یک مقاله می نویسید. رایتینگ ادغام شده، مقداری اطلاعات ارائه می کند که شما بعدا باید در رایتینگ درباره اش گفتگو کنید یا آن را مورد بحث قرار دهید – مانند قسمت اسپیکینگ ادغام شده!
اگرچه طراحی امتحان آزمایشی رایتینگ نسبتاً راحت است، چون تمام آن چه که شما لازم دارید تعداد کمی موضوع برای نوشتن است… و بعد شما فقط می نویسید!

طراحی نمونه سوالات
با انتخاب موضوعات متعدد برای نوشتن مقاله ی خود شروع کنید. برای قسمت رایتینگ ادغام شده، متون آکادمیک یا گلچینی از سخن رانی ها جایگاه خوبی برای شروع هستند. بعد از انتخاب دو موضوع خود – یکی برای رایتینگ مستقل و یکی برای رایتینگ ادغام شده – شما باید هر دو را در ۵۰ دقیقه بنویسید، درست مانند امتحان واقعی.
موقع نوشتن برای خود زمان بگیرید. مطمئن شوید که اتمام هر دو مقاله بیش از ۵۰ دقیقه زمان نبرد.
موقع تمرین، مهم است به یاد داشته باشید که مقاله ی طولانی تر به طور خودکار مقاله ی بهتری نیست. مقالات کوتاه با ساختار جمله ی بهتر، لغات واضح تر و گرامر بهتر از مقالات طولانی با جملات ناخوانا و هجی ضعیف نمرات بالاتری دریافت می کنند.
این قسمت امتحان تافل از شما می خواهد تا دانش گرامری خود را به نمایش بگذارید، پس قسمت بزرگی از تمرین قسمت رایتینگ هم مطالعه ی گرامر است.
از یک گویشور بومی بخواهید تا نمونه ی رایتینگ شما را ویرایش کند
اگر شما فرصتش را دارید، از یک دوست که گویشور خوب انگلیسی است (ترجیحاً یک گویشور بومی)، بخواهید تا مقالات شما را بعد از نوشتن بخواند.