افسانه های اشتباهی از تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به لیستی از افسانه های اشتباهی از تافل اشاره می کند که بسیار در میان عوام گفته و شنیده می شود. با ما همراه باشید تا بیشتر با این موارد آشنا شوید.

افسانه های اشتباهی از تافل را با هم می بینیم:

افسانه های اشتباهی از تافل
افسانه های اشتباهی از تافل

۱-  لغات انگلیسی قلمبه سلمبه بگویید
این یک افسانه ی واضح است که داوطلب باید لغات انگلیسی سخت و قلمبه سلمبه را بداند تا مصاحبه کننده ی خود را تحت تاثیر قرار بدهد. او باید لغاتی را بنویسد که هجی سختی دارند و استفاده از آن ها رایج نیست. اگرچه حقیقت درک کردنی سخت این است که تافل، فهم از زبان و توانایی شما را ارزیابی می کند تا در مبنایی روزانه درباره ی آن صحبت کنید که به ندرت مستلزم استفاده از لغات سخت و تخیلی است. ممتحن های تافل فقط مطمئن می شوند که شما به اندازه ی کافی از زبان می دانید تا جان سالم به در ببرید و در فضای یک سرزمین خارجی جدید بدون هیچ مشکلی ارتباط برقرار کنید.

۲-  لهجه را تقلید کنید
هیچ قانون اجباری برای صلاحیت و قبولی در تافل وجود ندارد که داوطلب باید به لهجه ی مخصوص آن کشوری صحبت کند که امیدوار است به آن جا برود. برای مثال اگر آن شخص امیدوار است به آمریکا برود، باید تمام صحبت های عامیانه ی انگلیسی آمریکایی را بداند و اگر شما به آن لهجه صحبت نکنید مصاحبه گر از نمره تان کم می کند. واقعیت ساده این است که داوطلب باید فقط انگلیسی را کامل بداند بدون این که تمرکز اصلی روی لهجه باشد.

 ۳- سریع صحبت کنید، در غیر این صورت آن ها می فهمند که شما حرفه ای نیستید
سریع صحبت کردن مصاحبه گر را بیش تر تحت تاثیر قرار می دهد و او متوجه می شود که شما به اندازه ی کافی با اعتماد به نفس هستید و تقریبا مشابه یک شخص بومی صحبت می کنید. این عقیده به طور کامل غلط است چون تافل امتحانی برای گویشوران غیر بومی انگلیسی است و به خصوص طوری به ممتحن ها دستور داده شده است که باعث راحتی داوطلبان شوند و اجازه ندهند تا تحت هیچ موقعیتی به آن ها فشار وارد شود.

۴- بیش تر از حد مجاز لغت بنویسید
رایج ترین افسانه برای داوطلبان تافل که روی آن پافشاری می شود این است که اگر آن ها محتوای بیش تری از حد مجاز لغت را بنویسند نمره ی خیلی بهتری می گیرند. اگرچه فراتر رفتن از ۲۰-۲۵ لغت به اندازه ی کافی دست یافتنی است، اما بیش تر نوشتن به هدف پر کردن صفحات فقط برای کمیت آن، ایده ی خوبی نیست.